Ole Klamas
Fotocredit: Ole Klamas/MDG

Vedtatte resolusjoner fra årsmøtet 2020

Oslo MDGs årsmøte behandlet fem forslag til resolusjoner på årsmøtet. Alle fem ble vedtatt.

Voldsforebygging øst i Oslo

De siste årene har vi sett flere alvorlige voldsepisoder i de østre bydelene, ofte knyttet til kriminelle gjenger. Dette er en alvorlig utvikling som bør stoppes så fort som mulig. Bydelene i ytre Øst opplever også betydelig brnefattigdom, flere ungdommer faller tidlig ut av skolen, og arbeidsløsheten er større enn i andre bydeler i Oslo.

MDG mener at vi må se disse problemene i sammenheng med hverandre.

Les mer

 

Forbud mot småviltjakt i norske nasjonalparker

Miljøpartiet De Grønne ønsker et forbud mot jakt på småvilt i norske nasjonalparker, unntatt når det er ønskelig ut fra forvaltningshensyn.

Les mer

 

Ja til barnehager i nærmiljøet!

Oslo MDG ønsker barnehager nær der folk bor – av hensyn til trygge oppvekstsvilkår og enklere hverdag i en menneskevennlig by. Vi ønsker et mangfold av barnehagestørrelser som fungerer for et mangfold av ønsker og behov hos innbyggerne.

Les mer

 

Kjøttforbruket må halveres innen 2025

Produksjon av kjøtt og animalske produkter er blant de største bidragsyterne til klimaendringer, miljøødeleggelse og tap av biologisk mangfold. Ved å endre måten vi forbruker mat på, kan vi sikre bedre folkehelse og bedre dyrevelferd samtidig som vi reduserer vårt økologiske fotavtrykk.

Les mer

 

Nei til reklame for forurensing!

Verden må halvere klimautslippene i løpet av det neste tiåret for å unngå farlige klimaendringer. Klimaproblemet skyldes forbrenning av olje, kull og gass. Det er sterke økonomiske krefter som kjemper for at denne industrien skal få fortsette sin aktivitet.

Les mer