Våre folk på Rådhuset

Hvordan jobber vi på Rådhuset?

Arbeidet på Rådhuset foregår i byrådet, i bystyret, i bystyret sine komiteer og i møter med de andre byrådspartiene (Arbeiderpartiet og SV). Byrådet er Oslo sin byregjering, og De Grønne har tre av ni byråder. Byrådet foreslår politikk som de sender til bystyret, hvor De Grønne har 9 av 59 representanter. Der behandles sakene i en av de fem fagkomiteene før de vedtas endelig i bystyret. Etter det er det byrådet sin jobb å gjøre vedtakene til virkelighet. Enkeltrepresentanter i bystyret kan også fremme egne forslag.

Siden vi er en del av et byrådssamarbeid med to andre partier, jobber vi veldig tett med de. Både gruppelederne og representantene i de forskjellige komiteene har regelmessige møter for å avklare løpende saker og følge opp arbeidet med byrådserklæringen.

Byråder

Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel

E-post: lmnb@oslo.kommune.no
Telefon forværelse: 23 46 16 22
Henvendelser bør gå til Sindre Buchanan (kontaktinfo lenger ned)

Hanna Elise Marcussen, byråd for byutvikling

E-post: byutviklingsbyrad@byr.oslo.kommune.no
Telefon forværelse: 23 46 17 00
Henvendelser bør gå til Stian Bjørnøy (kontaktinfo lenger ned)

Einar Wilhelmsen, byråd for finans

E-post: einar.wilhelmsen@oslo.kommune.no
Forværelse: 23 46 16 70
Henvendelser bør gå til Marie Loe Halvorsen (kontaktinfo lenger ned)

MDG-er? Her er noen tips!

  • Ikke vær redd for å ta kontakt! Vi vil veldig gjerne få innspill, og være tilgjengelige for medlemmer og lokallag.
  • Gjør det enkelt for oss å forstå hva du vil. Da er det lettere for oss å forstå at dette er viktig å prioritere. Skriv gjerne en kort oppsummering i første avsnitt, og så utfyllende stoff etterpå
  • Vær tidlig ute! Jo raskere vi er oppmerksomme på at noen av våre medlemmer er opptatt av en sak, jo større sannsynlighet er det for at vi kan påvirke den
  • Ta heller kontakt med byrådssekretærene enn byrådene. Da får dere fortere svar.
  • Gå sammen om et budskap. Få et styrevedtak, eller gå sammen flere medlemmer eller lokallag. Da må vi prioritere det høyt.

Byrådssekretærer

De forskjellige byrådene har byrådssekretærer som er en del av den politiske ledelsen i byrådsavdelingene. Våre byrådssekretærer er:

Daniel Rees, byrådssekretær for miljø og samferdsel

E-post: daniel.rees@oslo.kommune.no
Mobil: 99 45 24 00

Sindre Buchanan, byrådssekretær for miljø og samferdsel, pressekontakt for Lan

E-post: sindre.buchanan@oslo.kommune.no
Telefon: 922 92 525

Stian Bjørnøy, byrådssekretær for byutvikling, pressekontakt for Hanna

E-post: stian.bjornoy@oslo.kommune.no
Telefon: 984 76 040

Rasmus Reinvang, byrådssekretær for byutvikling

E-post: rasmus.reinvang@oslo.kommune.no
Telefon: 920 32 515

Marie Loe Halvorsen, byrådssekretær for finans

E-post: mlh@oslo.kommune.no
Telefon: 916 43 732

Bystyrerepresentanter

Siri Hellvin Stav

Sirin Hellvin Stav, gruppeleder og leder av Samferdsels- og miljøutvalget, fraksjonsleder

E-post: sirin.stav@oslobystyre.no

Trædal, Eivind

Eivind Trædal, medlem av byutviklingskomiteen

E-post: eivind.traedal@oslobystyre.no

Lillian Bredal Eriksen

Lillian Bredal Eriksen,medlem av Helse- og sosialutvalget, fraksjonsleder

E-post: lillianbredal.eriksen@oslobystyre.no

Arne Haabeth

Arne Olav Haabeth,medlem av Finansutvalget, fraksjonsleder

E-post: arneolav.haabeth@oslobystyre.no

Ismail Rauand

Rauand Ismail, medlem av Kultur- og utdanningsutvalget, fraksjonsleder

E-post: rauand.ismail@oslobystyre.no

Sigrid Heiberg

Sigrid Zurbuchen Heiberg, medlem av Byutviklingsutvalget
E-post: sigridzurbuchen.heiberg@oslobystyre.no

Viktor Rakov Gjengaar

Viktor Rakov Gjengaar, medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
E-post: viktorrakov.gjengaar@oslobystyre.no

Hulda Holtvedt

Hulda Holtvedt, medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
E-post: hulda.holtvedt@oslobystyre.no

Sabine Syed

Sabina Syed, medlem av Finansutvalget
E-post: sabina.syed@oslobystyre.no

Ansatte i bystyregruppa

 

Postadresse
Miljøpartiet De Grønne sin bystyregruppe
Rådhuset
0037 Oslo

Foto: C.F. Wesenberg

Trine Jakobsen Rydland, gruppesekretær

Epost: trine.rydland@oslobystyre.no
Tlf: 959 00 523

Lillian Bredal Eriksen, politisk rådgiver for byutvikling

Epost: lillianbredal.eriksen@oslobystyre.no
Telefon: 23 46 12 41, 469 69 033

Sirin Stav, politisk rådgiver for miljø og samferdsel

E-post: sirin.stav@oslobystyre.no
Telefon: 976 61 611

Stian Bjørnøy, kommunikasjonsrådgiver

Epost: stian@mdg.no
Telefon: 984 76 040