Våre folk på rådhuset

Hvordan jobber vi på Rådhuset?

Arbeidet på Rådhuset foregår i byrådet, i bystyret, i bystyret sine komiteer og i møter med de andre byrådspartiene (Arbeiderpartiet og SV). Byrådet er Oslo sin byregjering, og De Grønne har tre av ni byråder. Byrådet foreslår politikk som de sender til bystyret, hvor De Grønne har 9 av 59 representanter. Der behandles sakene i en av de fem fagkomiteene før de vedtas endelig i bystyret. Etter det er det byrådet sin jobb å gjøre vedtakene til virkelighet. Enkeltrepresentanter i bystyret kan også fremme egne forslag.

Siden vi er en del av et byrådssamarbeid med to andre partier, jobber vi veldig tett med de. Både gruppelederne og representantene i de forskjellige komiteene har regelmessige møter for å avklare løpende saker og følge opp arbeidet med byrådserklæringen.

Byråder

Hanna Elise Marcussen, byråd for byutvikling

E-post: byutviklingsbyrad@byr.oslo.kommune.no
Telefon forværelse: 23 46 17 00

Einar Wilhelmsen, byråd for finans

E-post: einar.wilhelmsen@oslo.kommune.no
Forværelse: 23 46 16 70
Henvendelser bør gå til Kristin Antonsen Brenna (kontaktinfo lenger ned)

Sirin H. Stav , byråd for miljø og samferdsel

E-post: sirin.stav@oslo.kommune.no
Telefon forværelse: 23 46 16 22
Henvendelser bør gå til Martin Nielsen (kontaktinfo lenger ned)

MDG-er? Her er noen tips!

  • Ikke vær redd for å ta kontakt! Vi vil veldig gjerne få innspill, og være tilgjengelige for medlemmer og lokallag.
  • Gjør det enkelt for oss å forstå hva du vil. Da er det lettere for oss å forstå at dette er viktig å prioritere. Skriv gjerne en kort oppsummering i første avsnitt, og så utfyllende stoff etterpå
  • Vær tidlig ute! Jo raskere vi er oppmerksomme på at noen av våre medlemmer er opptatt av en sak, jo større sannsynlighet er det for at vi kan påvirke den
  • Ta heller kontakt med byrådssekretærene enn byrådene. Da får dere fortere svar.
  • Gå sammen om et budskap. Få et styrevedtak, eller gå sammen flere medlemmer eller lokallag. Da må vi prioritere det høyt.

Byrådssekretærer

De forskjellige byrådene har byrådssekretærer som er en del av den politiske ledelsen i byrådsavdelingene. Våre byrådssekretærer er:

Martin Nielsen, byrådssekretær for miljø og samferdsel

E-post: martin.nielsen@oslo.kommune.no
Tlf: 48280495

fotograf: Sturlason fotograf: Sturlason

Jenny Skagestad, byrådssekretær for miljø og samferdsel

E-post: jenny.skagestad@oslo.kommune.no
Tlf: 92610995

Stian Bjørnøy, byrådssekretær for miljø og samferdsel

E-post: stian.bjornoy@oslo.kommune.no
Telefon: 984 76 040

Sindre Buchanan

Sindre Buchanan, byrådssekretær for miljø og samferdsel

E-post: sindre.buchanan@oslo.kommune.no
Telefon:

Herman Søndenaa, byrådssekretær byutvikling, pressekontakt for Rasmus

E-post: herman.sondenaa@oslo.kommune.no
Tlf: 450 60 755

Julie Ness

Julie Ness, byrådssekretær for byutvikling

Epost: julie.ness@oslo.kommune.no
Tlf: 99579667

Kristin Antonsen Brenna

Kristin Antonsen Brenna, byrådssekretær for finans

E-post: kristin.brenna@mdg.no
Telefon: 93882272

Bystyrerepresentanter

Trædal, Eivind

Eivind Trædal, Gruppeleder og leder av Samferdsels- og miljøutvalget, fraksjonsleder

E-post: eivind.traedal@oslobystyre.no

Sigrid Heiberg

Sigrid Z. Heiberg Leder i Oslo MDG. Nestleder i Byutviklingsutvalget, fraksjonsleder og nestleder i gruppa.

Sabine Syed

Sabina Syed, medlem av finansutvalget
E-post: sabina.syed@oslobystyre.no

Arne Haabeth

Arne Olav Haabeth,medlem av Finansutvalget, fraksjonsleder

E-post: arneolav.haabeth@oslobystyre.no

Lillian Bredal Eriksen

Lillian Bredal Eriksen medlem av byutviklingsutvalget

E-post: lillianbredal.eriksen@oslobystyre.no

Rauand Ismail, medlem av Kultur- og utdanningsutvalget, fraksjonsleder

E-post: rauand.ismail@oslobystyre.no

Viktor Rakov Gjengaar

Viktor Rakov Gjengaar, medlem av Helse- og sosialutvalget, fraksjonsleder
E-post: viktorrakov.gjengaar@oslobystyre.no

Hulda Holtvedt

Hulda Holtvedt, medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
E-post: hulda.holtvedt@oslobystyre.no

Shoaib Sultan, medlem av Samferdsel og miljøutvalget
E-post: shoaib.sultan@oslobystyre.no

Almaz Asfaha, medlem av Finansutvalget
E-post: almaz.asfaha@oslobystyre.no

Ansatte i bystyregruppa

Ingvild W. Johnsen

Ingvild W. Johnsen kommunikasjonsrådgiver
E-post: ijohnsen@oslobystyre.no
Telefon:

Nicklas Knudsen, kommunikasjonsrådgiver
E-post: nicklas@mdg.no
Telefon: 99589734

Tom Kristian Berger, politisk rådgiver

E-post: tomkristian.berger@oslobystyre.no
Telefon: 48476167

Vegard Berget, gruppesekretær

E-post: vegard.berget@oslobystyre.no
Telefon: 95449246

 

Postadresse:
Miljøpartiet De Grønne sin bystyregruppe
Rådhuset
0037 Oslo