Program for Oslo MDG 2019-2023

Oslos grønne framtid skal formes i Oslo MDGs program for bystyreperioden 2019-2023, og du kan bidra!

20. februar 2018

På denne siden oppdateres fortløpende prosessen for utforming av grønn Oslopolitikk fram mot kommunevalget i 2019.

Du kan lese, stemme og gi innspill på programkomiteens førsteutkast til Osloprogram her. (PDF-versjon finner du her)

Slik lager vi Oslo MDGs program for 2019-2023

 • Januar - mai 2018: Gi innspill og bidra gjennom utvalgsarbeid og arrangementer!
 • Juli 2018: Utkast til program sendes til gjennomlesing for alle. Alle tilbakemeldinger mottas med takk.
 • 1. oktober 2018: Frist for å gi tilbakemelding på utkastet
 • 1. desember 2018: Forslag til program offentliggjøres av programkomitéen, lokallag og grupper av medlemmer kan foreslå endringer til årsmøtet.
 • Februar 2019: Årsmøte i Oslo MDG diskuterer, behandler og vedtar program for 2019-2023

Programutkastet er på høring!

Du kan lese, stemme og gi innspill på programkomiteens førsteutkast til Osloprogram her.

Hvem gjør hva i programkomiteen?

 • Torkil Vederhus (leder, klima, internasjonalt): 415 89 316 torkil@mdg.no
 • Marie Loe Halvorsen (byliv, utvikling av indre by, boligpolitikk): marie.loe.halvorsen@mdg.no
 • Trond Wingaard (nærmiljø, småhusområder, ytre by): trondw@protonmail.com
 • Trine Jakobsen Rydland (natur i og rundt byen, frivillighet, idrett, friluftsliv): jakobsen.trinee@gmail.com
 • Harald Nissen (kultur): harald.nissen@oslobystyre.no
 • Stian Bjørnøy (Styring, åpenhet, digitalisering og demokrati): stian@mdg.no
 • Sirin Stav (transport og infrastruktur): sirin.stav@oslobystyre.no
 • Chalak Kaveh (mangfold og sosialpolitikk): chalakd@gmail.com
 • Eva Karal (arbeids og næringsliv): erkaral@gmail.com
 • Vibeke Nenseth (delingsøkonomi): vibeke.nenseth@toi.no
 • Aase Marie Olafsen (eldre, helse, oppvekst og skole): aolafsen@broadpark.no