Program for Oslo MDG 2019-2023

Oslos grønne framtid skal formes i Oslo MDGs program for bystyreperioden 2019-2023, og du kan bidra!

20. februar 2018

Slik lager vi Oslo MDGs program for 2019-2023

 • Juli: Programkomiteen la fram 1. utkast: http://oslo.mdg.no/wp/files/2018/06/Utkast-til-Oslo-MDGs-program-2019-23.pdf
 • 1. oktober: Frist for innspill på førsteutkastet
 • 1. desember 2018: Forslag til program offentliggjøres av programkomitéen
 • natt til 23. februar 2019: Frist for endringsforslag til programmet
 • 2.-3.mars 2019: Årsmøte i Oslo MDG diskuterer, behandler og vedtar program for 2019-2023

Programkomiteens forslag til program

Du kan lese programkomiteens andreutkast til Osloprogram her.

Andreutkastet er basert på hundrevis av innspill vi har fått fra medlemmer og organisasjoner. Innspillene kan du lese her.

Har du endringsforslag?

Programutkastet er ikke perfekt. Kom gjerne med endringer. Endringsforslag må signeres av minst tre medlemmer, eller et formelt organ tilknyttet Oslo MDG.

Frist for endringsforslag er midnatt natt til lørdag 23. februar 2019.

Endringsforslag må være konkrete endringer til teksten. Som et eksempel: man kan sende inn tilleggsforslag som lyder «Bytt ut ‘Alle fortjener en klem’ til ‘Alle innbyggere skal få en klem i året'», men ikke endringsforslag som lyder «det bør stå noe mer om klemmer i programmet».

Det arrangeres egne medlemsmøter og bydelslagsmøter hvor man diskuterer og ser på hverandres endringsforslag i forkant av frist for å levere endringsforslag. Alle endringsforslag bør være tilgjengelig å lese for alle så fort som mulig etter innsending.

Programkomiteen er redaksjonskomite og sorterer, rydder og foreslår innstilling på endringsforslag.

Du sender inn endringsforslag i dette skjemaet: http://oslo.mdg.no/endringsforslag

Hvem gjør hva i programkomiteen?

 • Torkil Vederhus: 415 89 316 torkil@mdg.no
 • Marie Loe Halvorsen: marie.loe.halvorsen@mdg.no
 • Trond Wingaard: trondw@protonmail.com
 • Trine Jakobsen Rydland: jakobsen.trinee@gmail.com
 • Harald Nissen: harald.nissen@oslobystyre.no
 • Stian Bjørnøy: stian@mdg.no
 • Sirin Stav: sirin.stav@oslobystyre.no
 • Chalak Kaveh: chalakd@gmail.com
 • Eva Karal: erkaral@gmail.com
 • Vibeke Nenseth: vibeke.nenseth@toi.no
 • Aase Marie Olafsen: aolafsen@broadpark.no