Høyre og Venstre har kastet bort tiårets største mulighet til å redusere Oslos biltrafikk, kutte utslipp og gjøre kollektivtilbudet mye bedre. Oslos klima- og trafikkmål vil ryke.