Vil du være med på å farge Oslo grønt?

Fyll ut dette skjemaet for å melde deg som aktiv i Oslo MDG!