Foto: Kai Rune Storhagen
Fotocredit: Kai Rune Storhagen/Aktiv i Oslo

Kjøttforbruket må halveres innen 2025

Produksjon av kjøtt og animalske produkter er blant de største bidragsyterne til klimaendringer, miljøødeleggelse og tap av biologisk mangfold.

30. mars 2020

Ved å endre måten vi forbruker mat på, kan vi sikre bedre folkehelse og bedre dyrevelferd samtidig som vi reduserer vårt økologiske fotavtrykk.

Nordmenn spiser 40 prosent mer kjøtt enn verdensgjennomsnittet. Nordmenns kjøttforbruk vokste kraftig gjennom 90-tallet og fram til ca. 2008. Etter det har veksten flatet ut, og fra 2016 til 2017 gikk kjøttforbruket svakt ned. Samtidig rapporterer dagligvarekjedene om rekordomsetning av proteinrike vegetarprodukter som kan erstatte kjøtt. Forbruket av frukt, bær og grønnsaker har økt, men bør ifølge Helsedirektoratet øke mer. Økonomiske virkemidler kan bidra til å forsterke trendene.

Et lavere kjøttforbruk vil føre til at færre rammes av livsstilssykdommer. Det vil også frigjøre jordbruksarealer man kan bruke til å dyrke mer korn, frukt og grønt, og dermed til at en utnytter jordbruksarealene mer effektivt enn om man dyrker dyrefôr. Mer kjøttproduksjon betyr ofte mer intensive driftsformer, der dyras muligheter til naturlig utfoldelse begrenses, og færre småbruk. Et lavere kjøttforbruk vil føre til mindre kjøttproduksjon. Det er viktig at den gjenværende kjøttproduksjon har høy kvalitet, gir bøndene gode inntekter, og skaper flere arbeidsplasser i landbruket. Dette gjør vi ved å premiere dyrevennlig, og bærekraftig kjøttproduksjon. Kjøttproduksjonen må være mest mulig basert på norske ressurser, og minst mulig i konkurranse med produksjon av plantemat.

I Oslo har Miljøpartiet De Grønne fått gjennomslag for at kjøttforbruket i kommunens kantiner og institusjoner skal halveres. Det er ingen grunn til at dette kun skal gjelde i Oslo kommune.

Oslo MDG vil:

 • Med mest mulig positive virkemidler legge til rette for at kjøttforbruket i Norge reduseres med 50 prosent innen 2025.
 • Lage en nasjonal handlingsplan for et mer plantebasert kosthold og redusert kjøttforbruk.
 • Styrke kompetansen på god plantebasert mat i alle offentlige virksomheter som serverer mat, blant annet gjennom skolering og menyplanlegging.
 • Stille krav om at det alltid skal serveres et fullverdig vegetarisk alternativ i alle offentlige kantiner og institusjoner, inkludert helseinstitusjoner og fengsler.
 • Innføre plantebasert mat som standardvalg på alle arrangementer i regi av statlige virksomheter
 • Fjerne merverdiavgiften på frukt og grønnsaker.
 • Fjerne merverdiavgiften på vegetabilske kjøtterstatninger.
 • Innføre en avgift på kjøtt som reduserer forbruk, men hvor pengene går tilbake til bonden og ikke hemmer produksjon/dyrehold i områder hvor man ikke kan drive med annet landbruk. Avgiften skal ikke gjelde for økologisk kjøtt og kjøttproduksjon der kraftfôrandelen ikke overstiger 10 prosent av fôret målt i energi.
 • Forby priskampanjer på kjøtt som innebærer å selge kjøtt med tap. Mat som er nær ved å gå ut på dato, skal unntas fra forbudet.
 • Skolemåltidet i grunnskolen skal være vegetarisk.
 • Bærekraftig og dyrevennlig kjøttproduksjon skal lønnes seg, og produksjonen skal baseres på norske for-ressurser
 • Stille krav om bærekraftig produksjon og god dyrevelferd ved offentlige innkjøp av kjøtt og animalske produkter, for eksempel gjennom krav til dyrevernmerking.
 • Samtidig vil vi legge til rette for mer bærekraftig produksjon av kjøtt der det ikke finnes annet egnet alternativ bruk av jordbruksarealene