Fotocredit:

Innspill til stortingslista

Nominasjonskomitéen for Oslo MDG har ansvar for å innstille til Stortingslisten.

Vi ber nå medlemmer om å foreslå kandidater til listen. Bruk vedlagte lenke for å foreslå kandidater (deg selv eller andre) eller for å komme med innspill til prosessen.

Personer som ønsker å bli vurdert for en plass høyt på listen (topp 10) bør melde fra om dette innen 1. februar. Det vil være mulig å foreslå kandidater for plasser lengre ned på listen frem til 1.april

Lenke til google-docs skjema.

Nominasjonskomiteen består av:

Sella Aarrestad Provan (leder) , Wenche Aas (nestleder), Zdena Cervenka, Kristin Alvsaaker, Malin Øren Aldal, Anders Holten Skånlund og Andreas Børde

Har du generelle innspill: Ta kontakt med oss på sellaprovan@gmail.com eller wenche.aas@gmail.com