De Grønne mener at retten til ren luft må komme før retten til å forurense. Derfor tar vi nå store grep for å begrense den helseskadelige luftforurensningen i Oslo.

Vil du være med på å gjennomføre det grønne skifte?