Klima- og miljøsatsingen trappes opp med 75 millioner ekstra i 2017. Pengene skal brukes til å gjøre det enklere og mer lønnsomt for både innbyggerne og næringsliv å ta klimavennlige valg.

Vil du være med på å gjennomføre det grønne skifte?