Fotocredit: Slik kan den bli. Illustrasjon: MDG / Norgeskart.no

MDG vil ha ny T-bane i Oslo

Vi vil utrede T-bane under Filipstad, Frogner, St. Hanshaugen, Alexander Kiellands plass, Grünerløkka, Sagene og Torshov. 

19. mars 2024

– Det er ti år siden forrige store kollektivutredning i Oslo, og siden da har Oslo vokst og satt mål om å bli verdens første utslippsfrie storby, og om å redusere biltrafikken med en tredel. For å nå de målene må vi tenke nytt og visjonært,sier MDGs gruppeleder i Oslo, Sirin Stav.

Hun påpeker at Oslo allerede er 720.000 mennesker. MDG har fått gjennomslag for å redusere biltrafikken med 30 prosent og kutte utslippene til nesten null innen 2030. 

Nå vil partiet utrede hvor de nye store kollektivprosjektene bør komme, og satse mer på bane og skrinlegge nye motorveiutbygginger Ny T-bane er foreløpig en visjon, som må utredes. Og det ligger langt fram i tid. 

– Vi er ikke gift med noen planer, men mener at det er naturlig å utrede en ny linje som betjener sentrale deler av byen som ikke ikke har t-bane, fra Filipstad, Frogner, St. Hanshaugen, Alexander Kiellands plass, Grünerløkka, Sagene og Torshov, sier Stav.

Stav presiser at det ligger langt frem i tid, må utredes og selvsagt koste. Men han mener dette absolutt mulig på sikt, om vi skroter planene for nye motorveier, får på plass et mer rettferdig bompengesystem og at staten bidrar.

– Vi må tørre å ha visjoner. Se på Stockholm og København! Sistnevnte har knapt rukket å åpne den gigantiske T-baneutbyggingen cityringen, før de i år åpner fem nye stasjoner i Sydhavnen. I Oslo vil Høyre vil prioritere rådyre motorveiprosjekter til flere  titalls milliarder., og Ap vil ha stans i nye prosjekter. 

MDG vil heller bruke milliarder på et stort kollektivløft i tiårene framover. Da frigjør vi plass til gående, syklende og byliv i gatene. Samtidig får byen bedre luft med mindre kø og trafikkstøy.

– Vi må også gjøre mye mer fremover for de som bor øst i byen, og særlig i Groruddalen. Derfor mener jeg vi også må vi også få på plass trikk til Tonsenhagen og en bane til Nedre Romerike, sier Stav.

Hun påpeker at er ny sentrumstunnel, som Høyre vil skrote, er en ny forutsetning for 5 minutters avganger på alle linjer og ny bane til Nedre Romerike. 

– Vi ønsker 5-minutters avganger på alle linjer, noe som i seg selv ganske sikkert vil føre til både flere passasjerer og mer byutvikling langs alle grenbaner. Skal det bli plass til alle de nye passasjerene fra et Lørenskog i kraftig vekst, så må vi få flere avganger på Furusetbanen. Da må ny sentrumstunnel på plass, sier Stav

Oslo MDG nye store kollektivløft

MDG mener det nå må utredes et nytt stort kollektivløft for Oslo. Det bør inkludere:

  • Prioritere ferdigstilling av Fornebubanen, oppgradering av Majorstua stasjon og etablering av nytt signalsystem.
  • Sikre finansiering av Volvatsvingen.
  • Utrede en ny T-banelinje som kan betjene områder med høy befolkningstetthet uten t-banetilbud i dag, som for eksempel Filipstad, Frogner, St. Hanshaugen, Grünerløkka, Alexander Kiellands plass, Sagene og Torshov.
  • Prioritere planlegging av ny sentrumstunnel for t-banen, underjordisk stasjon på Majorstua og baneløsning til Nedre Romerike, for å muliggjøre oppstart så snart som mulig.
  • Prioritere planlegging av trikk på Ring 2, trikk i Hovinbyen fra Bryn til Bjerke, og trikk fra Sinsen til Aker sykehus og videre til Linderu
  • Skrote høyresiden plan om nye motorveier som E18 Vestkorridoren, E6 Oslo øst, Fossumdiagonalen og Røatunnelen til flere titalls milliarder. 
  • Innføre et mer rettferdig og miljøvennlig bompengesystem, som veiprising.