Nyheter

Over 1100 nye kollektivavganger i uka

Nå utvides kollektivtilbudet i Oslo med totalt 1.116 avganger i uka. Det gjør at T-banen, trikken og bussen vil få tidligere avganger om morgenen og senere avgan...

Miljøpartiet De Grønne

Byrådet redder Jomfrubråten stasjon

Byrådet har bestemt at både Jomfrubråten og Welhavens gate holdeplass skal gjenåpnes. Samtidig varsler byrådet en mer restriktiv praksis på nedleggelse av holdep...

Miljøpartiet De Grønne

Bilfritt byliv – en mer levende by

Nå begynner arbeidet med å skape et bedre bymiljø og økt byliv i sentrum.

...

Skal gjennomgå veiprosjekt på Bygdøy

Samferdsel- og miljøbyråd Lan Marie Berg har nå varslet at de mye omdiskuterte veiplanene på Bygdøy skal gjennomgås på nytt, fo...

Politiske uttalelser fra Oslo MDGs årsmøte 2017

Dette er de politiske uttalelsene som ble vedtatt av Oslo MDGs årsmøte, 11.03.2017

...

Erlend Loe (MDG): Nei til nedbygging av park!

I går ble det flertall for byrådets forslag om å bevare bydelsparken i Gyldenløvesgate 15, på Frogner. Området ble regulert til park allerede i 2010, men utbygge...