Fotocredit: Nicklas Knudsen

En by med plass til alle

I Oslo bor vi tettere på hverandre enn noe annet sted i Norge. Her bruker vi fjorden som badeland. Parken er hagen vår. Og morgenkaffen tar vi i sola på nabolagets fortauskafe.

 

 

I byen vår deler vi raust på plassen, for vi blir hele tiden minnet på at vi bor og lever sammen. Det krever også at vi tar tydelige politiske valg om hva vi vil bruke vår felles by på. Byutvikling er det politiske området hvor samfunnet tenker og legger til rette lengst fram i tid. 

Det er de som har dårligst råd som også har minst tilgang til bynatur. Fattige barn i indre by er aller mest påvirket av dårlig luftkvalitet. Dette er en utvikling vi allerede er godt i gang med å snu. De siste åtte årene har vi prioritert plass til folk, i stedet for plass til bil og trafikk. Vi etablerer nye bylivsgater, bygger parker, og åpner opp flere badeplasser langs fjorden vår.

Det skal vi fortsette med. For parken, gata, marka og fjorden er goder vi deler på, og som alle skal ha glede av. Det er kjernen i vår politikk: det som er bra for mennesker, er også bra for miljøet. Og tiltakene vi har innført, vil komme generasjoner til gode i hundre år fremover.

Derfor samarbeider vi med oslofolk om å skape mer liv – i gata, i nabolaget og i naturen. Vi forvandler asfalt og tomme byrom til rekreasjon, lek og beplanting. Vi gjør om bilvei og p-plasser til park og lekeplasser, og gjør om cruisekaier til badeplasser. 

I år går vi til valg på en storstilt omdisponering av plass i byen vår. Vi skal bytte ut grå asfalt med grønne, gratis byrom. Parkering for de få skal bli nærnatur for oss alle. Vi vil etablere minst hundre nye møtesteder over hele byen innen 2030. Og du kan være med å påvirke hvor de skal være!

Det gode, grønne bylivet skal fortsette å tiltrekke seg besøkende og næringsliv, slik det har gjort på badeplassen på Sørenga, i bylivsgata på Grønland, og slik det kommer til å gjøre når vi åpner Klosterenga park i sommer. Det skal berike byen vår med folk og liv, samtidig som vi bekjemper forurensing, fattigdom og naturrasering. 

Slik gjør vi Oslo til en bedre by, med plass til alle, uavhengig av alder, lommebok og funksjonsevne.