Fotocredit:

Oslo som elbilhovedstad

Å gjøre bilparken elektrisk er helt avgjørende om man skal nå klimamålene og fikse den helsefarlige Oslo-lufta. På grunn av manglende satsning over mange år har det blitt et stort etterslep på utbygging av nye ladestasjoner i Oslo. Derfor har etablering av flere ladestasjoner vært en viktig prioritering for De Grønne. Samtidig har vi vært opptatt av å sikre gode parkeringsvilkår og lave bompenger for elbiler.

Elbil-satsingen gir allerede resultater. Antallet elbiler på veiene øker raskt, og for første gang selges det nå flere ladbare biler enn bensin- og dieselbiler i Oslo. Fra april 2017 til april 2018 økte elbilandelen med hele 50 prosent (fra 10,5 % til 15,9%).

Byrådets elbilsatsning førte til at Oslo i 2017 ble kåret til Norges elbilhovedstad.

 

De viktigste grønne gjennomslagene:

Tredoblet utbyggingen av nye ladestasjoner i gatene. Under det forrige byrådet var utbyggingstakten omtrent 200 ladestasjoner årlig. I 2018 bygger vi mer enn 600 ladestasjoner, hurtigladere og semihurtigladere.

Gir støtte til 20 000 ladestasjoner i borettslag og sameier. I 2017 etablerte vi en støtteordning for ladestasjoner. Det har vært en braksuksess. I 2018 gir kommunen støtte til utbygging av ca 20.000 ladepunkter i borettslag og sameier.

Enda mer lønnsomt med elbil i bomringen. Til tross for innføring av beskjeden betaling for elbiler i bomringen (10 kr. fra 1. mars 2019), er differansen til fossilbiler blitt større fordi vi har fått gjennomslag for en større økning av takstene for fossilbiler.

Gratis parkering (og beboerparkering). Vi har valgt å bevare gratis parkering for elbiler. Det gjelder også fritak for betaling for beboerparkering.