Slik ble Oslo best på klimatilpasning

Fotocredit: Nicklas Knudsen

Oslo er den kommunen i Norge som er kommet lengst i arbeidet med klimatilpasning, ifølge en rapport fra If og Cicero.

– Denne sommeren har vist at klimakrisen er her nå. Skogbranner, oversvømmelser, jordskred, avlingssvikt og dødelige hetebølger. Økt ekstremvær utgjør en trussel for liv og helse, for folks hus og hjem, og annen kritisk infrastruktur. Oslo jobber systematisk med klimatilpasning i alt vi gjør, og bringer naturen inn byen igjen som også er bra mot overvann og ekstremvær, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav. 

Stav og Oslo MDG foreslår å sette av minst 100 millioner til et eget klimatilpasningsfond hvor man kan søke om støtte til tiltak som for eksempel grønne tak og regnbed rundt takrenner.

– Vi trenger mindre asfalt og mer natur i byen. Da må alle krefter dra sammen, sier Stav.

 

Miljøbyråd Sirin Stav under åpningen av bylivsgata Grønland i sommer. Her har asfalt og biler blitt erstattet med trær, planter og sitteplasser. Det er både bra for folk og for byens klimaberedskap.

 

Bekymret for mer ekstremvær

Ifølge en rapport fra Røde Kors er annenhver nordmann bekymret for konsekvensene av mer ekstremvær. Stav mener regjeringen nå må gjøre mer og hoste opp en krisemilliard til klimatilpasning.

– I dag bruker regjeringen dessverre alt for lite penger for å bekjempe klimakrisa og redde folks hjem fra ekstremvær. Tvert imot forsterker de krisa ved å bygge ned natur og åpne nye oljefelt. De burde heller bruke penger på klimatiltak, kollektivtransport, natur i byene og rassikring, sier Stav.

Hun mener dette er en billig forsikring sett opp mot kostnadene av skadene ekstremvær fører med seg.

– Vi har ingen liv å miste. I Oslo er vi godt i gang med å ta naturen inn i byen for å suge opp og fordrøye større vannmengder fra styrtregn. Det bygges en rekke grønne tak, regnbed og grønne bylivsgater, vi åpner bekker som aldri før, og er i rute med å plante 100 000 nye trær innen 2030. Støre-regjeringen kan lære mye av å se til Oslo, sier miljøbyråden.

 

Her er syv tiltak vi gjør for å sikre at Oslo er en trygg by å bo i:

:ocean:Åpning av elver og bekker
:seedling:Etablering av grønne tak
:deciduous_tree:Planting av 100.000 bytrær innen 2030
:partly_sunny_rain:Flere bylivsgater og sykkelprosjekter med grønne regnbed
:house_with_garden:Integrering av natur og beplantning i alle nye byggeprosjekter
:leaves:Verning og restaurering av myr og skog
:droplet:Tester ut fysiske hindringer i bekker for å forsinke vann

 

Dette er Oslo MDGs klimatilpasningsfond:

  • En støtteordning kan stimulere til raskere etablering av gode og velfungerende overvannstiltak på private eiendommer.
  • Nøyaktig hvordan fondet skal innrettes må vi komme tilbake til. Det kan være aktuelt å målrette den mot konkrete områder med utfordringer med mye overvann.
  • Et klimatilpasningsfond vil sees i sammenheng med andre tiltak i Oslos handlingsplan for overvann og i samarbeid med relevante virksomheter.