STILL TIL VALG I OSLO MDG!

Har du lyst til å gjøre en ekstra innsats for partiet? Eller kjenner du noen som burde?

 

9. oktober 2020

Vi i Oslo MDGs valgkomite skal til årsmøtet i januar komme med forslag på

 • Nytt Oslo-styre for perioden 2021-2022.
 • Ny nominasjonskomité, som skal finne kandidater til valget i 2023.
 • Ny programkomité, som skal lage program til 2023.

Nå trenger vi forslag til dyktige kandidater!

 

Send inn dine innspill her!

 

Prosess:

 • Første høringsrunde: I første høringsrunde ønsker vi spesielt innspill på kandidater til Oslo-styre. Kort frist: 14. oktober. 
 • Siste høringsrunde: Oppdatert frist: 15. november. Her ønsker vi innspill spesielt på kandidater til program- og nominasjonskomité. Vi tar også innspill på kandidater til Oslo-styret.
 • Endelig innstilling: Valgkomitéens innstilling (forslag til sammensetning av de aktuelle organene) vil være klar senest 3 uker før årsmøte og sendes ut med sakspapirene. 

 

Valgkomitéen opererer med taushetsplikt. Særlig kvinner eller medlemmer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å melde seg!

Generelle henvendelser eller spørsmål kan rettes til valgkomiteens leder, Sindre Buchanan, på sindre.buchanan@mdg.no.

Mer informasjon om valg på årsmøtet, valgkomiteens mandat og fylkesstyret finnes i vedtektene

 

Vi søker kandidater til disse vervene:

 • Fylkesstyret (velges for 1 år)

Årsmøtet velger 7 faste medlemmer inkl. leder eller talspersoner, og 4 varamedlemmer. Fylkesstyret er et arbeidende styre, og både faste medlemmer og varaer er aktive bidragsytere. Arbeidsområder og oppgaver fordeles med utgangspunkt i den årsmøtevedtatte handlingsplanen.

 •  Nominasjonskomitéen (velges for 2 år)

Nominasjonskomiteen oppgave er å fremme forslag til valglister foran neste kommunevalg, og å innstille på ny valgkomité. Komiteen har også ansvar for å organisere nominasjonsmøtet. Relevante vedtekter finnes under § 10: http://oslo.mdg.no/vedtekter/

 • Programkomitéen (velges for 2 år)

Programkomiteens oppgave er å utarbeide og fremme forslag til nytt valgprogram foran neste kommunevalg. Komiteen skal ha 10 faste medlemmer og en leder.

 

Valgkomitéens sammensetning:

 • Leder, Sindre Buchanan
 • Nestleder, Erik Falster
 • Komitémedlem, Janne Schønheyder
 • Komitémedlem, Borgar Jølstad
 • Komitémedlem, Solrun Hansen
 • 1. Vara, Christine Bjåen Sørensen
 • 2. Vara Ragni Olsson
 • 3. Vara Rune Hansen