Resultater fra Oslo MDGs rådgivende uravstemning

 

Nesten 600 medlemmer i Oslo MDG har deltatt i den rådgivende uravstemningen om hvem som bør stå øverst på MDGs valgliste til bystyrevalget i 2023.

21. juni 2022

Nominasjonskomiteens leder, Kari-Anne Isaksen, er glad for at så mange medlemmer har deltatt i uravstemningen. 

 

  • Vi lever i en tid hvor det er viktigere enn på lenge at folk engasjerer seg i politikk og utviklingen av byen vår. Dette er første gang vi arrangerer en “folkeavstemning” i Oslo MDG på denne måten, og vi er veldig glade for at så mange av medlemmene har vært med og stemt på hvem de vil ha høyt på valglista, sier Kari-Anne Isaksen. 

Det er medlemmene i Oslo MDG som velger valglista til bystyrevalget på nominasjonsmøtet 27. oktober. Nominasjonskomiteen skal legge frem sin innstilling i slutten av september, med mål om at lista både skal utstråle styringsdyktighet og nyskapende, radikal politikk, og et bredt spenn i kjønn, alder, kulturell bakgrunn, livserfaring, og politisk erfaring. 

Det er derfor ingen automatikk i at nominasjonskomiteens forslag blir likt som resultatene i den rådgivende uravstemningen. 

  • Vi har mange sterke kandidater til å stå høyt på lista, og vi i nominasjonskomiteen har en vanskelig jobb foran oss. Vi skal nå gå grundig gjennom resultatene, snakke med lokallag og kandidatene, og så legge frem en helhetlig innstilling for hele valglista i slutten av september. 

Fakta om nominasjonsprosessen i Oslo MDG og den rådgivende uravstemningen: 

  • Den rådgivende uravstemningen har foregått digitalt i perioden tirsdag 31. mai til 14.  juni.
  • Alle medlemmer i Oslo MDG har blitt invitert til å velge inntil fem kandidater som de mener bør stå på de fem øverste plassene, og hvem av de som bør være på førsteplass. Alle som er foreslått som kandidat – og som har stilt seg til disposisjon for å stå på de ti øverste plassene –  har fått tilbud om å delta i uravstemningen. 
  • Til sammen 26 kandidater stilte seg til disposisjon for de ti øverste plassene på lista. 12 har stilt seg til disposisjon for de tre øverste plassene. Se presentasjon av kandidatene her.
  • Totalt avgitte stemmer: 591. 

Resultater

Velg inntil 5 kandidater du mener er de beste kandidatene til de fem øverste plassene på lista:

Plass    Kandidat   Antall stemmer
1 Arild Hermstad  358
2 Sirin Hellvin Stav  323
3 Einar Wilhelmsen  247
4 Eivind Trædal  233
5 Sabina Syed  204
6 Rauand Ismail  154
7 Anna Kvam  152
8 Sigrid Zurbuchen Heiberg  150
9 Almaz N. Asfaha  144
10 Arne Haabeth  101
11 Shoaib Sultan  71
12 Herman Søndenaa  69
13 Tom Kristian Berger  67
14 Juni Berg-Nielsen  57
15 Laila Madsø  55
16 Adam Tumidajewicz  51
17 Einy Langmoen  *
18 Julie Mørch  *
19 Emil Snorre Alnæs  *
20 Margit Martinsen  *
21 Morten Iversen  *
22 Aase Marie Olafsen  *
23 Joachim Ådnanes  *
24 Jørund Hansen  *
25 Terje Bjøro  *
26 Mathias Juell Johnsen  *

 

Hvem av kandidatene du har krysset av for mener du bør stå på førsteplassen:

 

1 Arild Hermstad 141
2 Sirin Hellvin Stav 126
3 Eivind Trædal 60
4 Einar Wilhelmsen 58
5 Sigrid Zurbuchen Heiberg *
6 Sabina Syed *
7 Rauand Ismail *
8 Arne Haabeth *
9 Tom Kristian Berger *
10 Adam Tumidajewicz *
11 Morten Iversen *
12 Herman Søndenaa *

 

Vi har også fått tall fra uravstemningen per bydel og aldersgrupper også som du kan finne her.

*Listene er i sortert rekkefølge etter antall stemmer, men nominasjonskomiteen offentliggjør kun stemmetall for de med 50 stemmer eller mer, fordi det er for disse kandidatene stemmetallene er mest relevante for den videre prosessen.