Bilde av løvetenner med teksten
Fotocredit:

Les forslaget til partiprogram for Oslo de neste fire årene!

Obs: Nytt program ble vedtatt på årsmøtet 2023, det blir lagt ut så snart det er ferdig redigert.

Oslo MDGs programkomité har en førjulsgave til partiet: vårt andreutkast og endelige forslag til partiprogram. Dette kan du lese her. Partiprogrammet skal behandles og vedtas på årsmøtet 4.-5. mars 2023.

9. desember 2022

Vi oppfordrer alle til å bruke noen timer i jula til å lese forslaget vårt. Da kan dere komme godt forberedt til programdebatt på Vega onsdag 18. januar. Det blir et viktig arrangement, og vi håper mange kommer dit.

Vi foreslår åtte hovedsaker for de neste fire åra:

  • Oslo skal bli en utslippsfri og klimapositiv by.
  • Vi vil skape ti-minuttersbyen!
  • Det skal være lett, trygt og billig å reise miljøvennlig!
  • Vi vil gjennomføre et likestilingsløft for personer med nedsatt funksjonsevne.
  • Vi vil prioritere å jobbe for bedre rusbehandling og skadeforebygging blant personer med rusproblemer.
  • Alle har rett på en god bolig.
  • Oslofjorden, naturen og det biologiske mangfoldet i Oslomarka og byens grøntområder skal gjenopprettes og styrkes.
  • Vi vil øke innsatsen for bedre psykisk helse.

Endringsforslag

Programforslaget er ikke perfekt ennå, det blir det først etter vi sammen har laget og vedtatt endringsforslag på årsmøtet. Endringsforslag kan fremmes av tre eller flere medlemmer av Oslo MDG, lokallag eller andre partiorgan i Oslo MDG. Forslagene må fremmes i dette skjemaet. Fristen for alle endringsforslag er lørdag 4. februar, en måned før årsmøtet.

Hilsen Oslo MDGs programkomité,
Almaz Asfaha, Anna Kvam, Eirik Toressønn Myrvold, Eivind Trædal, Emil Snorre Alnæs, Ingrid Liland, Julie Ness, Stian Bjørnøy, Paal Frisvold, Trine Jakobsen Rydland og programkomitéleder Einar Wilhelmsen