Fotocredit:

Høydepunkter fra revidert budsjett

– Vi gi mer penger til kollektiv og sosialhjelp for barnefamilier, tar vare på ukrainske flyktninger og satser på energieffektivisering, sier byråd for finans i Oslo kommune, Einar Wilhelmsen.

17. juni 2022

Onsdag vedtok Oslo bystyre revidert budsjett.

– Her er det mye bra å trekke frem, men jeg er spesielt glad for at vi trår til for å få passasjerene tilbake i kollektivtrafikken i Oslo, som står i en svært krevende situasjonen nå, sier Wilhelmsen.

Høydepunkter fra revidert budsjett:

 • 70 millioner til tiltak for å få folk tilbake til kollektivtrafikken etter pandemien.
 • Gratis å reise med inntil fire barn per voksen også i hverdager
 • 60 millioner til styrking av frisklivssentralene i bydelene.
 • 75 millioner til gratis AKS for 3. trinn i hele Oslo.
 • 16 millioner til sommerskole, totalt 58 millioner til sommerskole i 2022.
 • 25 millioner til sommerjobber og aktiviteter for unge, totalt 58 millioner til dette i 2022.
 • 20 millioner til sommeraktiviteter til barn og ungdom, herunder midler til blant annet Oslo idrettskrets.
 • 487 millioner til mottak av flyktninger fra Ukraina.
 • 23 millioner til styrking av sosialhjelpen til barnefamilier.
 • 250 millioner til økte strømutgifter i kommunen og 558 millioner til korrigering av lønns- og prisvekst.
 • 10 millioner strømkompensasjon til beboere i Omsorgsbolig+
 • 10 millioner til strømkompensasjon for Den Norske kirke
 • 1,6 milliarder kroner til koronahåndtering i 2022.
 • 26 millioner til energieffektiviseringstiltak i kommunale boliger.