Bystyregruppa går inn for bygging av Fornebubanen!

­­Å satse på t-bane er å satse på ryggraden i kollektivsystemet vårt. Vi kan ikke kaste bort denne sjansen til å styrke kollektiv og kutte biltrafikk, derfor må fornebubanen fullføres sier Eivind Trædal som er gruppeleder i bystyret for Oslo MDG.

 

25. mai 2022

MDG sin bystyregruppe har nylig vedtatt at vi ønsker å fullføre Fornebubanen. Å skrote enigheten nå vil sette klimaarbeidet og satsingen på kollektivtransport mange år tilbake. Byggingen er allerede godt i gang. Dersom vi skulle stoppe nå, vil milliarder av fellesskapets penger bokstavelig talt forsvinne i et tomt hull i bakken. Det blir dessuten helt feil hvis vi skal fullføre den digre motorveien E18 Vestkorridoren samtidig som vi skroter t-banen.

­­Å satse på t-bane er å satse på ryggraden i kollektivsystemet vårt. Vi kan ikke kaste bort denne sjansen til å styrke kollektiv og kutte biltrafikk, derfor må fornebubanen fullføres sier Eivind Trædal som er gruppeleder i bystyret for Oslo MDG.

Hvert år frakter t-banen i Oslo flere passasjerer enn hele jernbanen i Norge til sammen. T-banen frakter årlig 120 millioner passasjerer, mens det foretas 80 millioner reiser på jernbane. De seks splitter nye stasjonene på Fornebubanen vil få 65.000 påstigninger – hver dag! I tillegg kommer tusenvis av reisende fra Oslo. Det er ikke et fnugg av tvil om at t-banen er utrolig viktig for byen vår. Vi trenger mer t-bane, ikke mindre, sier Trædal

At Fornebubanen kun tjener Bærum er ikke riktig. Fornebubanen vil ha en rekke fordeler også for Oslo:

 • Ny base for nye t-banevogner er nødvendig for å øke frekvensen gjennom sentrum, slik at vi får flere tog på Grorudbanen
 • Erstatter 2,3 millioner kilometer biltrafikk årlig
 • Får trafikken under bakken og frigjør plass til myke trafikanter
 • Erstatter linje 31 og åpner for at regionbusser kan snu på Lysaker
 • Frigjør plass i sentrum og på Grønland
 • Muliggjør rivning av Nylandsbroen og stenging av Ring 1
 • Styrker forlengelse av trikk i Trondheimsveien
 • Muliggjør byutvikling basert på kollektivinfrastruktur
 • Avlaster fortetting og boligmarkedet i Oslo 

Å droppe banen vil ha store negative konsekvenser. Hele samarbeidet om bompenger og kollektiv med Viken – kjent som Oslopakke 3 – står i fare hvis vi dropper Fornebubanen. Viken har vært tydelige på at det ikke blir nye forhandlinger. Da faller bunnen ut av store kollektiv- og sykkelsatsinger. Å stanse Fornebubanen betyr at økningen i bompenger også forsvinner. 

Uten Oslopakke 3 forsvinner følgende:

 • Trafikkreduksjon på 10%
 • Klimagassreduksjon på 8%
 • Styrket sykkelsatsing
 • Dobling av vedlikehold på trikk og t-bane
 • Nytt signalanlegg
 • Styrking av Ruter (Ruter-forpliktelsen fjernes*)
 • Finansiering av Fornebubanen
 • Statlige tilskudd til Fornebubanen
 • Ruters konkurranseevne svekkes, fordi lavere bompenger gjør det billigere å kjøre

– Det eneste som er surere enn å betale bompenger for bedre kollektivtransport må være å betale bompenger for å rydde opp i et havarert prosjekt. For det er det vi kommer til å måtte gjøre hvis vi avbryter byggearbeidene. Nå må vi slutte å vingle og ferdigstille dette viktige kollektivprosjektet, avslutter Eivind Trædal.