Bli kjent med våre toppkandidater!

Neste år er det lokalvalg, og Oslo MDGs liste er stappfull av både erfarne politikere, og dyktige nykommere. Sammen skal de vinne valget og sørge for fire nye år med grønn byutvikling i Oslo!

19. desember 2022

1. Sirin Hellvin Stav (1988), Sagene

Sirin er byråd for miljø og samferdsel i Oslo – og en ekte Oslo-jente fra Kjelsås, som brenner for bypolitikk og som har vært samfunnsengasjert siden tenårene. Hun har studert samfunnsgeografi, statsvitenskap og by- og regionplanlegging, og har jobbet med byutvikling og samferdsel i Bymiljøetaten og på Transportøkonomisk institutt.

Sirin har bred politisk erfaring fra Oslopolitikken. Hun vært bydelspolitiker på Sagene, bystyrerepresentant, gruppeleder for Oslo MDG i bystyret, og leder for Samferdsels- og miljøutvalget i bystyret, før hun ble byråd for miljø og samferdsel i juni 2021. Hun har vært medlem av Oslo MDGs fylkesstyre, programkomité og lokallagsstyre, og har vært en viktig bærebjelke i bydelsprosjektet siden 2015.

Sirin er en politisk ideolog som er opptatt av sammenhengene i den grønne politikken. Hun sier hun ser på seg selv like mye som helse- og sosialbyråd som miljøbyråd når hun kjemper for trygge skoleveier, flere sykkelveier og nye trikker med universelt utforma holdeplasser. Hennes prosjekt er at Oslo skal bli verdens første utslippsfrie storby, og den beste byen å bo i for alle, uavhengig av alder, lommebok eller funksjonsevne.

2. Arild Hermstad (1966), Østensjø

Arild er fungerende partileder i MDG. Selv om han opprinnelig kommer fra verdens nest beste by ute mot vest, har han i over 20 år bodd på Bøler i Oslo. Han er utdannet samfunnsviter, med vekt på miljø- og økonomifag, har jobbet i bank, og vært leder for Framtiden i våre hender i 16 år. I 2016 gikk han aktivt inn i MDG og har siden da bygget seg opp som en av MDGs aller fremste politiske profiler. Han har vært del av MDGs nasjonale partiledelse siden 2018, og er fungerende partileder i MDG.

Det var klimakrisa som gjorde at Arild engasjerte seg i politikken. Han brenner for by- og tettstedsutvikling, og er opptatt av byenes rolle som grønn spydspiss både i norsk politikk og internasjonalt. Han har også styringserfaring fra Oslo-politikken som vikarbyråd for miljø og samferdsel og for byutvikling i drøyt halvannet år. Arild er også opptatt å kjempe for rettferdighet og like rettigheter for alle, og er blant annet en tydelig stemme i rusdebatten.

3. Eivind Trædal (1985), Alna

Eivind er gruppeleder for MDG i bystyret, og har siden juni 2021 vært leder av Samferdsels- og miljøutvalget i bystyret. Han har vært medlem av bystyret helt siden 2015, og har også vært nestleder i Byutviklingsutvalget og medlem av Helse- og sosialutvalget. Eivind kommer opprinnelig fra den bilfrie Sandøya på Sørlandet, og bor nå i en generasjonsbolig i Alna bydel. Eivind brenner for klima, natur, og lokal og global rettferdighet, og har skrevet bøker både om norsk klimapolitikk og ytre høyre, i tillegg til et enormt antall innlegg på sosiale medier.

4. Juni Romero y Cordero Berg-Nielsen (2004), Østensjø (Grønn Ungdom)

Juni er ungdomskandidaten til Oslo Grønn Ungdom. Hun bor i Østensjø bydel og går siste året på Oslo Katedralskole. Juni er halvt ecuadoriansk, og ble aktiv i Grønn Ungdom allerede da hun var 13 år. Hun var leder i Elevorganisasjonen i Oslo vest, og har også vært medlem av St. Hanshaugen ungdomsråd. Hun har vært medlem av Oslo MDGs valgkomité, Grønn Ungdoms valgkomité, styremedlem i Oslo Grønn Ungdom 2017-2021 og vara til styret i Grünerløkka MDG 2018-2020. Juni har et stort engasjement for skole, utdanning og psykisk helse. Hun ønsker å forbedre psykisk helse-tilbudene, særlig for unge og studenter. 

5. Einar Wilhelmsen (1974), Østensjø

Einar Wilhelmsen er finansbyråd og nestleder i byrådet, leder av Oslo MDGs programkomité, og er også energipolitisk talsperson for MDG. Han er tidligere leder i Oslo MDG, hvor han blant hadde en helt sentral rolle i rekordvalgkampen i 2019. Einar bor på Bøler, og hans vei inn i politikken var gjennom et brennende engasjement for bedre trafikksikkerhet for gående og syklende som bydelspolitiker i Østensjø. Som finansbyråd har

han ansvaret for penge- og klimabudsjettet til Oslo kommune. Han er også en ivrig natur- og friluftsentusiast.

6. Rauand Ismail (1999), Grünerløkka (Ordførerkandidat)

Rauand er MDGs fraksjonsleder i Kultur- og utdanningsutvalget i Oslo bystyre. Han har foreldre fra irakisk Kurdistan, ble født i Tyskland, og flyttet til Norge som seksåring. Han har studert filosofi, studerer nå statsvitenskap ved UiO, og har tidligere vært journalist i Klassekampen. Han har også vært sentralstyremedlem i Grønn Ungdom og både nestleder og fungerende leder i Oslo MDG. Han var møtende stortingsrepresentant for Oslo fra november 2021 til mars 2022. Han har vært leder for 17. maikomiteen i Oslo, og er også kjent fra NRK-dokumentarserien “Folkevalgt”. Rauand sine hjertesaker er klimapolitikk, sosial rettferdighet, antirasisme og skeives rettigheter.

7. Sigrid Zurbuchen Heiberg (1988), St. Hanshaugen

Sigrid Heiberg er fylkesleder i Oslo MDG, nestleder i Byutviklingsutvalget i bystyret, og første vara til Stortinget for Oslo MDG. Hun er oppvokst på en økologisk fruktgård langs Sognefjorden, og har en pappa fra Sveits. Fra skolebenken har hun en bachelorgrad i samfunnsgeografi og påbegynt mastergrad i Globale Studier. Hun har også bred organisasjonsbakgrunn, som blant annet leder av Ungdom mot EU, styremedlem i Nei til EU, Attac Norge, koordinator for ICAN Norge, og nestleder i Nei til Atomvåpen. Hun har også vært utenrikspolitisk talsperson i MDG, og var medlem av partiets langtidsstrategiutvalg.

8. Almaz Asfaha (1989), Sagene

Almaz er leder av bydelsutvalget på Sagene, og 1. vara til bystyret og Helse- og sosialutvalget. Hun har ansvar for mangfolds- og kulturpolitikk i programkomiteen til Oslo MDG,og jobber som seniorrådgiver i MDG. Almaz har en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi, hun er født i Eritrea og oppvokst i bydel Ullern. Hun har lang organisasjonserfaring fra Grønt kvinnenettverk, SAIH, LNU og Norske Kvinners Sanitetsforening.

9. Herman Søndenaa (1990), Gamle Oslo        

Herman er byrådssekretær for byutvikling, og er en Oslo-gutt som er lidenskapelig opptatt av livet under vann og redde Oslofjorden. Herman har studert fiskeri og havbruksvitenskap og tatt en master i akvakultur hvor han skrev om industriell produksjon av tare. Han har jobbet som fiskehandler og i fagforeningen Tekna, hvor han blant annet jobbet med kompetanseutvikling på hav og klima for ingeniører og naturvitere. Herman er en god på å bygge lag og allianser, og har siden 2015 vært med å bygge opp studentlaget til MDG på Ås, vært lokallagsleder i lokallag, organisatorisk nestleder i Oslo MDG. Han sier han vil fortsette å bygge Oslo MDG til å bli et grønt radikalt, målretta og solidarisk styringsparti, og Oslo til den beste byen å bo i for alle.

10. Einy Langmoen (1957), Nordstrand

Einy er nestleder i bydelsutvalget på Nordstrand og vara til bystyret. Hun er folkevalgt i BU i sin andre periode og gruppeleder og talsperson for Nordstrand MDG. Hun har vært styremedlem og fungerende leder i lokallaget siden 2013, og sittet i fylkesstyret i flere perioder. Einy er utøvende musiker og kulturskolelærer. Hun er også daglig leder i Orkester Innlandet, som er et profesjonelt prosjektorkester med base på Gjøvik.