Robert Mood: Fra det store til det lille og tilbake igjen. Om grønn utenrikspolitikk.