Still til valg i Oslo MDG!

Har du lyst til å gjøre en ekstra innsats for partiet? Eller kjenner du noen som burde?

24. september 2021

Vi i Oslo MDGs valgkomite skal til årsmøtet 5. mars komme med forslag på

  • Nytt Oslo-styre for perioden 2022-2023.

Nå trenger vi forslag til dyktige kandidater!

Vi søker kandidater til disse vervene:
FYLKESSTYRET (velges for 1 år). Årsmøtet velger 7 faste medlemmer inkl. leder og 4 varamedlemmer. Fylkesstyret er et arbeidende styre, og både faste medlemmer og varaer er aktive bidragsytere. Arbeidsområder og oppgaver fordeles med utgangspunkt i den årsmøtevedtatte handlingsplanen.

Styret i Oslo mdg jobber organisatorisk på fylkesnivå og bistår lokallagene i Oslo, samt hjelper bystyregruppa med å ta stilling i aktuelle politiske saker.

Vi oppfordrer særlig kvinner og personer med minoritetsbakgrunn til å stille. Vi ønsker å sette sammen et styre som representerer hele Oslo. Styret består av folk med både lang og kort erfaring i Mdg, vi oppfordrer alle til å stille.

Send inn dine innspill her!

PROSESS:

    • Første høringsrunde: I første høringsrunde ønsker vi innspill på kandidater samt sammensetning av Oslo-styre. FRIST: 1. november. 
    • Endelig innstilling: Valgkomitéens innstilling vil være klar senest 3 uker før årsmøte og sendes ut med sakspapirene. 

Valgkomitéen opererer med taushetsplikt. 

Generelle henvendelser eller spørsmål kan rettes til valgkomiteens leder,
Janne Schønheyder, e-post: janne.schonheyder@gmail.com

 

Mer informasjon om valg på årsmøtet, valgkomiteens mandat og fylkesstyret finnes i vedtektene


Valgkomitéens sammensetning:

Leder, Janne Schønheyder

Nestleder, Erik Falster

Komitémedlem, Ragni Olsson

Komitémedlem, Borgar Jølstad

Komitémedlem, Ingvill Kristine Jensen

Komitémedlem, Asbjørn Aas
GU-representant: Sofie Sinnes

  1. vara. Rune Hansen
  2. vara. June M Breivik
  3. vara. Sindre Buchanan