Fotocredit:

Slik skal byrådet gjøre Oslo grønnere

22. oktober 2019

Valgresultatet i Oslo har dannet grunnlag for et byråd utgått av Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti.

– Over hele verden går byene foran, mens nasjonalstatene fomler i møtet med vår tids store utfordringer. Vi i De Grønne er stolte av å være med på et byrådsprosjekt, sammen med Ap og SV, som tror på kraften i politikk, sier Lan Marie Berg, som var 1. kandidat for Miljøpartiet De Grønne i valget.

– Årets valg var et klimavalg. I 2019 har vi sett den største folkelige mobiliseringen for klimaet som jeg har sett i min levetid. Barn og unge har streiket, og foreldre og besteforeldre har brølt for mer handling. Nå svarer vi. I dag har vi lagt fram den kanskje grønneste plattformen, i noe politisk prosjekt, i noen storby i verden, noen gang, sier Berg.

Her kan du lese hele byrådserklæringen.

Her er et lite utvalg av grønne gjennomslag: 

 • Oslo skal bli verdens første utslippsfrie storby. Oslo har et av verdens mest ambisiøse klimamål. Innen 2030 skal Oslo kutte 95 prosent av klimautslippene. Det gjør seg ikke av seg selv. I denne plattformen viser byrådet hvordan man skal kutte utslippene betydelig de neste årene.

 

 • Billigere kollektivtransport. Prisen på enkeltbilletter kuttes med 20 prosent, og familierabatten utvides til hele uken utenom rushtid og den planlagte prisøkningen for Ruter-billetter i 2020 avlyses.

 

 • Flere kollektivavganger. Det blir flere tusen nye ukentlige avganger med buss, trikk og T-bane, særlig i ytre by. Det skal være fem- og timinutters frekvens på de viktigste rutene i indre og ytre by i rushtiden.

 

 • Flere og bedre sykkelveier. De siste fire årene har byrådet tidoblet tempoet i sykkelveiutbyggingen. Vi skal fortsette å prioritere syklister foran biler, og skal skru opp tempoet enda mer. De neste fire årene skal vi bygge totalt 100 km ny og oppgradert sykkeltilrettelegging.

 

 • Trivelige bilfrie områder i hele byen. Bilfritt byliv-satsingen skal videreutvikles til å være en byomfattende bylivssatsing, hvor målet er å legge til rette for levende og attraktive nabolag over hele byen, med sosiale møteplasser, grøntområder og områder for lek og aktivitet. Det skal også etableres flere gågater, blant annet i Akersgata, Skippergata, Grønland, Markveien og Kirkegata.

 

 • Cruisekaier skal åpnes for byliv.  Vi vil ta fjorden tilbake til folket, og fjerne tilretteleggingen for cruise på 3 av 4 cruisekaier. Det kommer til å kutte klimagassutslipp, men hovedformålet er å gjøre byen triveligere med grøntområder, badeplasser osv.

 

 • Mer vegetarmat. Byrådet skal gå foran i kommunen og vil halvere kjøttforbruket i Oslo kommunes kantiner og institusjoner i bystyreperioden. Det skal  tilbys et fullverdig vegansk alternativ vegetarmat skal gjøres til standardvalg på kommunale arrangementer, og skolematen skal være kjøttfri. I tillegg skal det innføres et skolemåltid som skal være kjøttfritt.

 

 • Ingen nye motorveier. Byrådet sier nei til utbygging av store motorveier, fordi det vil øke trafikken og utslippene.

 

 • 100.000 nye trær og mer grønt i byen. Oslo den kommunen i Norge med størst naturmangfold. Det forplikter. Vi skal ta vare på grøntområder og elver, og vi vil plante flere trær i byen i samarbeid med innbyggere, utbyggere og næringsliv – med et hårete mål om å plante 100.000 innen 2030.

 

 • Mer bærekraftig forbruk. Vi lanserer en storsatsing på nye grønne arbeidsplasser i Oslo, med satsing på innovasjon, sirkulært forbruk, gjenbruk og deling.

 

 • Gummigranulater skal fases ut. Alle nye kunstgressbaner skal bygges med miljøvennlige materialer, og byrådet skal lage en plan for å fase ut bruk av gummigranulat på alle kunstgressbaner i Oslo.

 

 • 300 mill til å støtte klimavennlige valg. 300 millioner kroner settes av til kommunens klimafond for å støtte folk som vil reise klimavennlig til jobb, bytte ut bilen, eller bedrifter som kjøper elvaresykkel.

… og mye, mye mer! Her kan du lese hele byrådserklæringen.