Sigrid Heiberg på talerstolen
Fotocredit:

Sigrid Z. Heiberg gjenvalgt som leder i Oslo MDG – Norge må ikke bli krigsprofitør

Lørdag avholdt Oslo MDG sitt årsmøte, hvor Sigrid Z. Heiberg fikk fornyet tillit som fylkesleder, akkompagnert av to nye nestledere, Julie Ness og Paal Frisvold. Heiberg ble valgt som fylkesleder første gang like før pandemien førte til nedstengingen i 2020.

5. mars 2022

–  Vi har måttet kaste om på mye planer de siste to årene. Og nå som vi står her og er glade for gjenåpningen, er det på nytt en global krise som henger over oss, sa Heiberg til forsamlingen. Krigen i Ukraina ble et tema gjennom årsmøte, hvor Heiberg sammen med Eivind Trædal hadde frontet en hasteresolusjon om Ukraina, som ble vedtatt av partiet. 

– Jeg vil være helt tydelig på vegne av Oslo MDG at Oslo har en rolle å spille i denne krisen. Vi kan ta imot mange flyktninger raskt. Det beste med Oslo er ikkje fjorden eller marka, eller Holmenkollen, det beste med Oslo er at me er en åpen og inkluderende by. Oslo har hjerterom, for alle som trenger beskyttelse – og spesielt for dem som møter diskrimerende holdninger og ikke får plass andre steder, slo Heiberg fast. 

– Oslo MDG har gått inn for at denne innsatsen også skal omfatte desertører, politiske dissidenter og deres respektive familier.

Overskudd fra gass må gå til humanitær hjelp

– Norge står i et dilemma. Vi kan tjene økonomisk på Putins grusomme handlinger, fordi prisen på gass går i taket. Oslo MDG sier tydelig nei til at staten Norge skal flå naboene våre i nød, og blir en krigsprofitør, sa Heiberg. 

Heiberg mener at dette dilemmaet har en tydelig løsning. 

– Vi mener de økte inntektene fra norsk gasseksport skal gå til humanitær hjelp til Ukraina og andre land som nå blir ramma av krigen der. 

 

Dette er det nye styret i Oslo MDG: 

Leder: Sigrid Heiberg (33 år, St. Hanshaugen). Gjenvalg: Sigrid har sittet to år som leder for Oslo MDG, og har fungert som utenrikspolitisk talsperson for partiet nasjonalt. Sigrid jobbet flere år for ICAN, Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen, hvor hun var med på å motta Nobels Fredspris i 2017. Hun var Oslo MDGs tredjekandidat til Stortingsvalget i 2021, og er nå 1. vara til Stortinget. Sigrid har møtt fast for MDG i Oslo bystyre siden 2019. 

Nestleder: Paal Frisvold (59 år, Frogner). Ny: Paal har bred erfaring innen europeisk klima-, miljø- og indsutripolitikk. Han har erfaring fra EU-politisk rådgivning for bl.a. Bellona, Norsk Industri og Avfall Norge.

Nestleder: Julie Ness (36 år, Østensjø). Ny: Julie Ness har lang fartstid i partiet og har tidligere vært blant annet nestleder i Oslo MDG, satt i kontrollutvalget til Oslo Kommune og er nå byrådssekretær ved Byrådslederens kontor for MDG.

Faste medlemmer:

Jørund Hansen (33 år, Sagene). Ny: Jørund er leder av Sagene MDG siden 2021. Han er sosiolog er ansatt ved UiO og arbeider med prosjektstyring, global helse og utvikling. Han har vært med partiet siden 2006, og har tidligere hatt ulike MDG-roller i Oslo og Vestfold.

Ada Mathilde Keita (28 år, Nordstrand). Gjenvalg, Ny rolle: Ada Mathilde har sittet ett år som vararepresentant, men i år er hun innstilt til fast styremedlem. Hun har tidligere vært nestleder i Landsforeningen for Barnevernsbarn.

Bente Knagenhjelm (70 år, Vestre Aker). Gjenvalg, Ny rolle: Bente er sosionom, og har hele sitt yrkesaktive liv arbeidet med flyktningerelaterte og humanitære saker. I 2021 var hun vara til fylkesstyret, og i år er hun innstilt som fast medlem. 

Adam T. Tumidajewicz (36 år, Bjerke). Gjenvalg: Adam er en gammel traver i Oslo MDG, og i løpet av sine 15 år i partiet har han hatt de fleste verv. Han har jobbet mange år i Dysleksi Norge og jobber i dag i Fri Flyt, et magasin om vintersport.

Årsmøtet vedtok følgende resolusjoner: 

Resolusjonsforslag kan leses i sin helhet i samlet mappe. Forslagsstillere stiller til intervju på forespørsel. Alle resolusjonene som ble sendt inn kan dere lese her.