Oslo MDGs representantskapsmøter er normalt åpne for alle medlemmer, det gjelder også dette representantskapsmøtet. Både delegater og observatører må imidlertid melde seg på, så vi vet hvem som er til stede på møtet, og hvem som har stemmerett ved votering. Du kan melde deg på ved å sende e-post til oslo@mdg.no, eller din lokallagsleder.

Møtet kommer til å bli gjennomført i Zoom. Se mer info om den digitale gjennomføringen av møtet lengre ned i denne innkallinga.

Resolusjonene skal ettersendes. Endringsforslag til resolusjonene må sendes inn skriftlig innen strek settes i debatten.

Forslagsskjema finner du her

Og forretningsorden finner du her.

Forslag til dagsorden for møtet

Vi gleder oss til å se dere (selv om det blir på skjerm)

 

Hilsen

Sigrid Z. Heiberg

Leder i Oslo MDG

 


Digitalt representantskapsmøte

Her er en kort guide til hvordan koble seg på møter i zoom. Du trenger ikke laste ned noe for å delta i møtet, og du trenger ikke registrere en konto eller bruker. Du kan åpne lenka i nettleser. Hvis du har spørsmål om nettløsninga, må du gjerne sende en e-post til oslo@mdg.no i forkant, så skal vi hjelpe deg så godt vi kan.

Møtedeltakerne kommer automatisk til å bli satt på “mute” i møtet, så vi ikke hører alle møtedeltakerne på en gang. Man tegner seg til talerlista ved å skrive “tegner meg” i chattefunksjonen. Dette kommer vi til å gå sakte og rolig gjennom ved møtestart, så dette skal gå fint hvis alle er kobla opp på zoomlenka seinest 5 minutter før møtestart, så vi kan starte presis kl 18:00 med en gjennomgang av hvordan møtet kommer til å fungere.

Fordelingsnøkkel

Her er fordelingsnøkkel for antallet delegater til representantskapet. Husk å avklare i lokallaget på forhånd hvem som er deres delegater.

Alna 1
Bjerke 1
Frogner 3
Gamle Oslo 3
Grorud 1
Grunerløkka 3
Nordre Aker 3
Nordstrand 2
Sagene 3
St.hanshaugen 3
Stovner 1
Søndre Nordstrand 1
Ullern 1
Vestre Aker 2
Østensjø 2
Fylkesstyret 4
Stortingsrepresentant 1
Byråder 3
Bystyregruppa 5
Oslo GU 3
Oslo GS 1