Innspill til nominasjonskomiteen!

For at vi skal kunne sette sammen et lag med kandidater som kan bidra til at vi vinner valget også i 2023, og får gjennomført enda mer av den grønne politikken, ønsker vi i tiden som kommer innspill på hva du som medlem mener vil være viktig for sammensetningen av listen.

Gi gjerne innspill i dette skjemaet her på følgende: 

  1. Hvilke overordnede strategiske vurderinger mener du vil være viktig i utvelgelsen av kandidater?
  2. Hvilke kriterier mener du er viktig for sammensetningen av listen?
  3. Hvilke egenskaper og kvalifikasjoner mener du vil være spesielt viktig hos kandidatene?
  4. Vi er også allerede nå interessert i innspill på konkrete navn, knytt gjerne navnene du foreslår opp mot kriterier og strategiske vurderinger du mener er viktig

I tida som kommer vil nominasjonskomiteen gjennomføre innledende samtaler med en del personer som har vært viktige for partiet i inneværende periode. Komiteen vil deretter utarbeide kriterier vi skal følge i arbeidet, og søke bredt etter nye kandidater. Vi vil lese og vurdere alle innspill som kommer fra partiet. Vi vil deretter intervjue eventuelle kandidater. I løpet av prosessen vil vi også gjennomføre en høring blant medlemmene av mulige listekandidater. Endelig innstilling vil sendes ut i løpet av høsten 2022, og nominasjonsmøtet avholdes tradisjonelt i november 2022.

I slike prosesser kommer det som regel flest innspill tett opptil selve valget skal skje. Nominasjonskomiteen ønsker derfor også å benytte anledningen til å understreke at mulighetene til å påvirke prosessen er størst i starten, og blir mindre og mindre med tid. 

Benytt derfor anledningen tidlig! 

Vennlig hilsen nominasjonskomiteen, som består av Kari-Anne Isaksen, Daniel Rees, Anders Skyurud Danielsen, Mira Reinvang, Farshid Samsami, Børge A Roum, Wenche Aas, Ingunn Emdal, Endre Borgen Mæland og Andreas Børde