“Folkeavstemning” i Oslo MDG om valglista til 2023

Nominasjonskomiteen i Oslo MDG sender i dag ut en rådgivende uravstemning til de rundt 4000 medlemmene i Oslo MDG om hvem som bør ha de øverste plassene på valglista til bystyret i 2023. 

31. mai 2022

Til sammen 26 kandidater har stilt seg til disposisjon for de ti øverste plassene på lista. 12 har stilt seg til disposisjon for de tre øverste plassene. Se presentasjon av kandidatene her.

– Vi er veldig glade for at så mange dyktige kandidater har meldt seg på kampen om å representere Oslo MDG i bystyret i neste periode. Det er hard kamp om plassene, og sånn skal det være i et parti som har tatt ansvar for å styre Oslo gjennom snart åtte år, sier Kari-Anne Isaksen, leder for nominasjonskomiteen i Oslo MDG. 

Medlemmene bestemmer

Den rådgivende uravstemningen vil foregå digitalt i perioden tirsdag 31. mai til 14.  juni. Resultater vil bli offentliggjort i etterkant av uravstemningen. Det er medlemmene i Oslo MDG som velger bystyrelista på nominasjonsmøtet som finner sted 27. oktober. Nominasjonskomiteens innstilling vil foreligge i slutten av september. 

I uravstemningen inviteres alle medlemmer i Oslo MDG til å velge inntil fem kandidater som de mener bør stå på de fem øverste plassene, og hvem av de som bør være på førsteplass. Alle som er foreslått som kandidat – og som har stilt seg til disposisjon for å stå på de ti øverste plassene –  har fått tilbud om å delta i uravstemningen. 

– Vi lever i en tid hvor det er viktigere enn på lenge at folk engasjerer seg i politikk og utviklingen av byen vår. Derfor er det ekstra viktig for oss å engasjere grasrota og få innspill fra medlemmene i Oslo MDG om hvem de mener bør stå på de øverste plassene på lista, sier Isaksen. 

Bredde på lista

Nominasjonskomiteen skal sette sammen innstilling til bystyreliste som får frem bredden i Oslo MDG. Målet er at lista både skal utstråle styringsdyktighet og nyskapende, radikal politikk, og et bredt spenn i kjønn, alder, kulturell bakgrunn, livserfaring, og politisk erfaring. 

Formålet med uravstemningen er å samle tilbakemeldinger om hvilke kandidater som har størst oppslutning i partiet, men det er ingen automatikk i at nominasjonskomiteens forslag blir likt som resultatene i den rådgivende uravstemningen. 

– Det er første gangen vi gjennomfører en rådgivende uravstemning på denne måten i Oslo MDG. Det kan selvsagt være litt brutalt  for de som stiller til valg, men vi opplever at det er god stemning mellom kandidatene og at de heier på hverandre, avslutter Kari-Anne Isaksen, leder for nominasjonskomiteen.

Kandidater til plass 1-10:

Adam Tumidajewicz, Arild Hermstad, Arne Haabeth, Einar Wilhelmsen, Eivind Trædal, Herman Søndenaa, Morten Iversen, Rauand Ismail, Sabina Syed, Sigrid Zurbuchen Heiberg, Sirin Hellvin Stav, Tom Kristian Berger.

Kandidater til plass 4-10:

Almaz N. Asfaha, Anna Kvam, Einy Langmoen, Emil Snorre Alnæs, Joachim Ådnanes, Julie Mørch, Juni Helene Alicia Sol Romero y Cordero Berg-Nielsen, Jørund Hansen, Laila Madsø, Margit Martinsen, Mathias Juell Johnsen, Shoaib Sultan, Terje Bjøro, Aase Marie Olafsen.