Hanna og Lan leker med barn uten for Østbanehallen
Fotocredit:

En by for barn – ikke biler

En levende by for barn er en by som er bra for alle.

22. august 2019

• Flere bilfrie gater

Plassen i byen vår eier vi sammen. Vi vil bruke mye mer av den til andre ting enn bilvei. I tillegg til å fjerne bilene for godt mange steder, vil vi også la folk få stenge gater midlertidig for nabolagsfester, markeder eller andre arrangementer.

• Hjertesoner rundt alle Osloskoler innen 2023

Vi skal etablere bilfrie hjertesoner rundt alle byens barneskoler. Det innebærer at barn som blir kjørt, må slippes av på markerte stopp- og hentesteder utenfor sonen, slik at skolens umiddelbare nærområde blir tryggere for elevene som går eller sykler. Det gir også mindre støy, eksos og svevestøv der barna våre leker.

• 100 kilometer ny sykkelvei i neste periode

Det skal være trygt å sykle for barn. Og det skal være trygt å sykle med barn. For å få til det trenger vi trygge, gode og sammenhengende sykkelveier over hele byen.