Hanna om parkdrag på ensjø
Fotocredit: Mdg

Det haster å få på plass grøntområder på Ensjø

Beboeraksjonen på Ensjø ønsker seg mer grønt, og de er utålmodige. Det har de all grunn til å være. Byrådet og MDG skal stå ved deres side gjennom kampen.

3. september 2019

Det er viktig at alle innbyggere i Oslo har god tilgang til grøntområder i sitt nærmiljø. Naturen bidrar til god folkehelse, gir barn mulighet til utviklende lek, og det gjør Oslo til en attraktiv by å bo i og besøke. Derfor støtter jeg helhjertet Beboeraksjonen på Ensjø sitt ønske om å få på plass alle grøntdragene i Ensjøplanen så fort som mulig, og jeg er innstilt på å ta i bruk alle virkemidler som er til rådighet for å få til dette.

Borgerlig planlegging

Byrådet er godt kjent med situasjonen på Ensjø, og vi har jobbet lenge for å få fortgang på utbyggingen av grøntområder. Planene for Ensjø ble laget av det borgerlige byrådet i 2007, og målet som ble satt da var at området skal være ferdig utbygd i 2030. Jeg er enig med beboeraksjonen i at grøntområdene burde vært ferdigstilt tidlig i denne prosessen.

Jeg deler også frustrasjonen over at utviklere har gitt inntrykk av at grøntområder skal være på plass tidligere enn det som er reelt. Dette er forhold kommunen ikke rår over, men vi er uansett opptatt av å stille de kravene vi kan, og vi er tydelig overfor utbyggere om at Ensjø skal utvikles på en god og rask måte, slik at det blir trivelig å bo i området.

Ekspropriasjon går ikke fort nok

Det er helt forståelig at innbyggerne på Ensjø er skuffet av at det har vært uklart når Petersborgaksen og Vestre Parkdrag kan ferdigstilles i sin helhet. Beboeraksjonen har tatt til orde for at kommunen bør ekspropriere eiendommen med stålverkshallene, og jeg har sjekket denne muligheten grundig med kommunens jurister. Juristene mener at en ekspropriasjon vil ta mange år fordi det vil kreve både omregulering og også en ekspropriasjonsprosess. Dette er altså ikke en god løsning for å sikre at grøntområdene raskt kommer på plass.

Derfor har jeg i et nylig møte med grunneier understreket at det er viktig at de får fart på planene. Han forklarte at han vil bygge ut eiendommen i tråd med Ensjøplanen, og at dette vil være ferdig i god tid før 2030. Jeg mener at 2030 ikke er godt nok, og vil fortsette dialogen med grunneier for å få fart på planene.

En ny måte å planlegge

Problemene på Ensjø er ikke ulik de i Nydalen og mange andre steder. Man har for flere år siden planlagt utbygging av området stykkevis og delt, med for lite grønt og for mye makt til utbyggere. Den tiden er forbi. Nå har vi endret helt på hvordan man planlegger nye byområder, med mer medvirkning og mer kommunal styring som skal sikre gode grøntområder. Dette hjelper selvfølgelig ikke beboerne på Ensjø, men de skal være sikker på at vi gjør alt vi kan for å rette opp.

Det har skjedd mye siden 2015 da det rødgrønne byrådet overtok ansvaret, blant annet ferdigstillelse av turveien og åpning av Hovinbekken ned langs hele Gladengveien.

2022/2023

Selv om det anlegges mer grønt på Ensjø i disse dager, er vi langt fra å være i mål. Derfor skal vi fortsette å legge press på utbyggerne, og vi har satt full trøkk på arbeidet med å ferdigstille grøntdrag som kommunen har kontroll over. Tidsplanen er nå at det aller meste av grøntdragene i Ensjø-området vil være ferdig opparbeidet i 2022/2023, men vi skal fortsette å gjøre det vi kan for at de kommer på plass enda tidligere. Det er mitt løfte til alle som bor på Ensjø.

 

Hanna Marcussen,

Byutviklingsbyråd i Oslo kommune