Livskvalitet: Hva sier forskningen om det som gir oss gode liv?

https://www.facebook.com/events/1085128651880469/
Description:
Arrangeres av Nesodden MDG, men åpent for deg uansett hvor du bor:
Vi er glade for å kunne arrangere en trygg Grønn pils 7. mai! 🌞

Følg med i Facebookarrangementet for lenke til Zoom: https://www.facebook.com/events/1085128651880469/

OM FOREDRAGET
Innledning ved Anders Barstad, som er forsker ved gruppe for demografi og levekår i Forskningsavdelingen i Statistisk Sentralbyrå. Han har deltatt i arbeidet for å utvikle et nytt system for måling av livskvalitet i befolkningen og utga i 2014 boka "Levekår og livskvalitet. Vitenskapen om hvordan vi har det" (og du finner ham i takkelista i Harald Eias TV-serie "Sånn er Norge"). Etter Anders' innledning blir det mulighet for å stille spørsmål fra kafeen og fra zoom, ledet av Eivind Hoff-Elimari/Helene Sundt Hoel.

Velkommen! 🌞

Arrangementet skal strømmes via Zoom, og vil bli lagt ut tilgjengelig for de som ønsker å se det senere.