Program for Oslo MDG 2019-2023

Oslos grønne framtid skal formes i Oslo MDGs program for bystyreperioden 2019-2023, og du kan bidra!

February 20, 2018

På denne siden oppdateres fortløpende prosessen for utforming av grønn Oslopolitikk fram mot kommunevalget i 2019.

Har du et skriftlig innspill til Oslo MDGs program kan du sende det inn her: http://oslo.mdg.no/innspill

Har du lyst til å diskutere grønn Oslopolitikk med likesinnede? Meld deg til å bidra i utvalg her!

Slik lager vi Oslo MDGs program for 2019-2023

 • Januar - mai 2018: Gi innspill og bidra gjennom utvalgsarbeid og arrangementer!
 • Juli 2018: Utkast til program sendes til gjennomlesing for alle. Alle tilbakemeldinger mottas med takk.
 • 1. oktober 2018: Frist for å gi tilbakemelding på utkastet
 • 1. desember 2018: Forslag til program offentliggjøres av programkomitéen, lokallag og grupper av medlemmer kan foreslå endringer til årsmøtet.
 • Februar 2019: Årsmøte i Oslo MDG diskuterer, behandler og vedtar program for 2019-2023
Programkomiteen i Oslo MDG høsten 2017
Programkomiteen i Oslo MDG høsten 2017

Vi er i gang med å hente inn innspill!

Fra og med januar år er vi i gang med å diskutere og skrive innspill til programmet, basert på eksisterende program og nye problemstillinger i byen vår. Programkomiteen jobber med å bidra til en bredest mulig debatt om hva som er god grønn politikk for byen vår. Programkomiteen vil arrangere debatter og bidra til diskusjon i offentligheten over ulike tema, og håper også at lokallag og andre vil bidra med sine innspill.

Har du innspill kan du bruke skjemaene lenket til over, men hvis du har konkrete spørsmål om et tema kan du bruke oversikten over programkomiteens medlemmer under.

Hvem gjør hva i programkomiteen?

 • Torkil Vederhus (leder): 415 89 316 torkil@mdg.no
 • Marie Loe Halvorsen (byliv, utvikling av indre by, boligpolitikk): marie.loe.halvorsen@mdg.no
 • Trond Wingaard (nærmiljø, småhusområder, ytre by): trondw@protonmail.com
 • Einar Wilhelmsen (natur i og rundt byen, friluftsliv)
 • Harald Nissen (kultur, idrett, frivillighet): harald.nissen@oslobystyre.no
 • Trine Jakobsen Rydland (Inkludering og mangfold): jakobsen.trinee@gmail.com
 • Stian Bjørnøy (Styring, åpenhet, deltagelse og demokrati): stian@mdg.no
 • Sirin Stav (transport, klima, luft): sirin.stav@oslobystyre.no
 • Chalak Kaveh
 • Eva Karal
 • Vibeke Nenseth
 • Aase Marie Olafsen