Fotocredit: CF Wesenberg

- Venstre kan stoppe aktivitetssonene

 

I dag kan det upopulære forslaget om «aktivitetssoner» i marka bli vedtatt på det siste bystyremøtet for perioden. – Byrådet overstyrer flertallet i Oslo hvis de presser dette igjennom. Vi håper Venstre vil støtte vårt forslag om å utsette vedtaket over disse sonene til neste møte, sier Harald Nissen, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Oslo.

23. september 2015

I dag behandler Bystyret de såkalte «aktivitetssonene», som utgjør nærmere 10 prosent av Oslos del av marka.  Disse sonene har skapt store protester fordi de kan åpne for utbygging innenfor marka.  Sonene skal vedtas som en del av den nye kommuneplanen som blir vedtatt i bystyret i dag, på det siste bystyremøtet før det nye bystyret konstitueres.  MDG og SV har levert inn et forslag om å trekke ut disse sonene fra kommuneplan-vedtaket og behandle dem for seg i neste bystyreperiode.

– Svært mange velgere lot seg engasjere i aktivitetssonesaken, og vi har nå et bystyre hvor det er et flertall mot. Nå overstyrer Byrådet flertallet i Oslo, og kan ende opp med å vedta aktivitetssoner i det aller siste bystyremøtet i denne perioden. Det viser manglende respekt for velgernes ønsker, sier Harald A. Nissen, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Oslo.

Aktivitetssonene har blitt et stort stridstema i valgkampen, og det nye bystyreflertallet vil trolig avvise forslaget. Derfor mener MDG at beslutningen bør utsettes.
– Vi syns det er rart at Venstre i det siste bystyremøtet i perioden går inn for noe de vet det nye bystyret ikke vil ha. Det nye bystyret må i verste fall bruke tid og krefter på å reversere dette upopulære forslaget. Dette kan Venstre unngå om de støtter forslaget om å behandle dette separat på neste bystyremøte.
MDG mener det er vanskelig å forstå hva formålet med sonene er, ettersom Venstre og Høyre har gått langt i å avkrefte at de vil brukes til mer utbygging.
– Når Byrådet bedyrer at aktivitetssonene ikke skal inneholde noen inngrep som bryter med markaloven, er det åpenbart unødvendig å innføre slike «soner» i første omgang. Derfor frykter vi at dette kan bli en «trojansk hest» for mer utbygging i framtiden.
Nissen håper stadig Venstre snur i saken.
– Venstre har ennå muligheten til å støtte forslaget fra MDG og SV om å behandle dette for seg. Vi håper de støtter vårt forslag, det vil være et godt steg i retning av mer samarbeid mellom de mest miljøengasjerte partiene i bystyret de neste fire årene.