Still til valg i Oslo MDG!

Valgkomiteen skal innstille på nytt fylkesstyre og ny nominasjonskomité som skal velges ved årsmøtet første kvartal 2019, og søker i den forbindelse etter kandidater til styret/nominasjonskomité og dets medlemmer.

Send inn dine innspill her!

Frist til for å sende inn innspill på kandidater er 30 november.

Under finner du mer informasjon om å stille til valg, om komiteen, og om prosessen frem til årsmøtet i 2019.

 

Vi søker kandidater til disse vervene:

FYLKESSTYRET (velges for 1 år). Årsmøtet velger 7 faste medlemmer inkl. leder eller talspersoner, og 4 varamedlemmer. Fylkesstyret er et arbeidende styre, og både faste medlemmer og varaer er aktive bidragsytere. Arbeidsområder og oppgaver fordeles med utgangspunkt i den årsmøtevedtatte handlingsplanen.

NOMINASJONSKOMITÉEN (velges for 2 år). Nominasjonskomiteen oppgave er å fremme forslag til valglister foran stortingsvalg og kommunevalg, og å innstille på ny valgkomité. Komiteen har også ansvar for å organisere nominasjonsmøtet. Relevante vedtekter finnes under § 10: http://oslo.mdg.no/vedtekter/

 

PROSESS:

Første høringsrunde: I første høringsrunde tar vi imot alle innspill, både på kandidater og kriterier på kandidater/sammensetning av nominasjonskomité og styre. FRIST: 1 november.

Andre høringsrunde: I andre høringsrunde vil valgkomitéen presentere en uprioritert liste over kandidater som stiller til de aktuelle vervene/organene. Det vil da være mulig å gi sin støtte til kandidater på listen. Vi tar også innspill på nye kandidater i 2 høringsrunde. FRIST: 1 januar 2019.

Innstillingen: Valgkomitéens innstilling (forslag til sammensetning av de aktuelle organene) vil være klar senest 3 uker før landsmøte og sendes ut med sakspapirene.

Valgkomitéen opererer med taushetsplikt.

Valgkomiteen er valgt av Oslo MDGs årsmøte 2018. Generelle henvendelser eller spørsmål kan rettes til leder av komiteen Sara Blichner på epost samebr@gmail.com.

 

Mer informasjon om valg på årsmøtet, valgkomiteens mandat og fylkesstyret finnes i vedtektene. På denne siden finner du vedtektene som regulerer styret, programkomiteen og nominasjonskomiteen.

 

Valgkomitéens sammensetning:

  • Leder: Sara Marie Blichner (Gamle Oslo)
  • Komitémedlem: Almaz Asfaha (Sagene)
  • Komitémedlem: Haakon Brænden (Nordstrand)
  • Komitémedlem:  Sverre Colbjørnsen Olsen (Alna)
  • Komitémedlem: Christine Bangum
  • Komitémedlem: Mikkel Storm Glomstein (St.Hanshaugen)
  • Komitémedlem: Dagny Sand Haarberg (Grønn Ungdom)
  • 1. vara: Erik Falster (Nordre Aker)
  • 2. Vara: Lise Margrethe Nilssen (Gamle Oslo)
  • 3. vara: Are Syvertsen (Gamle Oslo)