Spørsmål om småhusplanen til repskap #1 2017 fra Vestre Aker

Sitat fra byrådserklæringen:  Småhusplanen skal ikke være en storstilt fortettingsplan, men ta vare på historiske og
           grønne kvaliteter.
Hva mener Byrådet med historiske og grønne kvaliteter ?
Har ikke hager med naturlig terreng og biologisk mangfold noen verdi ?
Har ikke 100-150 år gamle hus tegnet av til dels kjente arkitekter livets rett ?
Sitat fra byrådserklæringen:  Høyhus på over 12 etasjer kan tillates på utvalgte knutepunkter eller i områder der det
           er behov for en markering, forutsatt en høy arkitektonisk kvalitet i seg selv og i
           forhold til sine omgivelser.
Hva mener Byrådet med arkitektonisk kvalitet i seg selv og i forhold til sine omgivelser ?
Hva gir modul-produserte høyblokker med påhengte balkonger ( de samme i hele landet)
arkitektonisk kvalitet ?
Blokkene kaster sine slagskygger over den omkringliggende bebyggelse og harmonerer sjelden med sine omgivelser.

23. januar 2017