Spørsmål fra Karen Frivik til repskap #1 fra Bygdøy

Jeg ønsker en debatt om sykkelveiprosjektet på Bygdøy som innebærer felling av over 100 gamle trær. Byråden går inn for en løsning med trefelling. Kan dere finne en løsning som lar trærne stå?

Det er mulig, og flere alternativer er utarbeidet.

Mange ulike grupperinger prøver nå å redde trærne. Hvorfor skal Mdg – av alle – være dem som vil hugge? Er det enighet i partiet om at sykkelveier skal trumfe alt annet av Mdgs kjerneverdier?

Flere klagere har nå denne saken til behandling i Klima- og miljødepartementet. De fleste av disse trærne er ifølge treeksperter gamle og har passert middagshøyden i alder. De kan likevel leve i 50-100 år til. Byråden mener saken løses ved at det plantes nye trær. Mon det?

Mdg er fundert på økologi og biologisk mangfold. Er det greit at liv som har passer middagshøyden bare kan fjernes fordi det begynner å bli gammelt? Gamle trær har særegne biotoper med en stor økologisk flora som det tar lang tid å utvikle. En utradering fremstår som særs dårlig Mdg-politikk. Dessuten: Byrådets sykkelveiløsning er ikke selvdrenerende, krever rørlegging og beslaglegger mer matjord enn antatt.

Den forstyrrer det ikoniske lanskapet anlagt av dronning Maud med sin autostradautforming.

Byråden har ennå ikke sendt alternative løsninger til formell faglig utredning. Selv Riksantikvar Jørn Holme sier han forstår behovet for et annet trasevalg.

Byråden bør nå besørge faglig gjennomgang av alternative traséforslag som skåner trærne (innenfor gjeldende regulering).

DETTE TIL VOTERING
For øvrig: 4 av partiene i Bystyret ønsker nå å skåne alleen. Det virker rart om Mdg skal være det partiet som trumfer gjennom trefellingen. Venstre kan bli partiet som redder trærne!