Skoleringsplan for valgkampen

Klare for valgkamp!

 

Etter en lang og bred prosess har vi fått tidenes beste arbeidsprogram som skal ta oss inn på Stortinget i 2013! Nå kommer vår neste utfordring, nemlig å kommunisere politikken til andre utenfor partiet. Oslo MDG planlegger en rekke medlemsskoleringer som skal gi oss grunnlaget vi trenger for å fronte partiet på best mulig måte. Vi oppfordrer alle til å begynne valgkampen allerede i dag, og til å bruke disse skoleringene underveis som en hjelp i dette arbeidet.

På våre skoleringer vil du bli godt kjent med det nye arbeidsprogrammet, få trening i å stå på stand, kunnskap om mediehåndtering og erfaring med kommunikasjonsarbeid. Skoleringene er åpne for alle medlemmer som vil bidra i valgkampen.

Under finner du vår foreløpige skoleringsplan. Planen vil oppdateres fortløpende når vi får tidfestet nye møter, så følg med på denne siden. Alle møter og kurs vil også legges inn i aktivitetskalenderen til høyre på framsiden, og annonseres på Facebook-siden til Oslo MDG.

Ønsker du å bidra med å arrangere temamøter og skoleringer? Ta kontakt med Hanne Gustavsen på hanne.gustavsen@mdg.no, tlf: 93 69 06 81.

 

– Torsdag 23. mai: Stand-og situasjonstrening. Med Maiken McCormick.

kl. 18-21. Valgkamplokalene på St. Olavs plass 3. For mer informasjon, klikk her.

 

– Lørdag 25. mai: Kurs i prosjektarbeid- og prosjektledelse. Med Linda Innbjør og Siv Endresen. Spesielt for medlemmer med koordineringsansvar i valgkampen. Forhåndspåmelding kreves til hanne.gustavsen@mdg.no

kl. 9-15.45. Valgkamplokalene St. Olavs plass 3

 

– Mandag 27. mai: Bli trygg på arbeidsprogrammet, del 1. Vårt felles livsgrunnlag. Ledes av Linda Innbjør, Rasmus Hansson og Hallvard Surlien.

kl. 18-21. Valgkamplokalene St. Olavs plass 3

 

– Mandag 3. Juni: Bli trygg på arbeidsprogrammet del 2. Grønn Økonomi. Ledes av Nikki Schei og Knut Qvigstad.

kl. 18-21. Valgkamplokalene St. Olavs plass 3. For mer informasjon, klikk her.

 

– Mandag 10. Juni: Bli trygg på arbeidsprogrammet del 3. Hverdagslivet. Ledes av Bente Bakke.

kl. 18-21. Valgkamplokalene St. Olavs plass 3

 

– Tirsdag 25. Juni: Stand- og situasjonstrening. Med Maiken McCormick.

kl. 18-21. Valgkamplokalene St. Olavs plass.

 

– Torsdag 8. august: Stand- og situasjonstrening. Med Maiken McCormick.

kl. 18-21. Valgkamplokalene St. Olavs plass 3

 

– Torsdag 15. august. Stand- og situasjonstrening. Med Maiken McCormick.

kl. 18-21. Valgkamplokalene St. Olavs plass 3

 

– Onsdag 21. august. Stand- og situasjonstrening. Med Maiken McCormick.

kl. 18-21. Valgkamplokalene St. Olavs plass 3

 

– Mandag 2. September. Stand- og situasjonstrening. Med Maiken McCormick.

kl. 18-21. Valgkamplokalene St. Olavs plass 3