Representantsskapsmøte #3 2018

Tid: 19. september kl 18:00 – 21:00

Sted: Storsalen, Norges kristelige studentforbund, Universitetsgaten 20

 

16. august 2018

 

Referat finnes her: PDF

 

Samtlige lokallag bes forberede en kort  (2 min) muntlig beskrivelse av lokallagets aktiviteter. Den skal inneholde aktivitet siden siste møte, planer fram til sommeren.

Referat fra forrige møte finnes her


Agenda

Konstituering

  • Godkjenning av innkalling
  • Forretningsorden (vedtatt på første møte etter årsmøte)
  • Valg av referent og protokollunderskrivere

Orienteringer

  • Nominasjonskomiteen
  • Etteranmeldt (til godkjenning): orientering fra Valgkomiteen
  • Fylkesstyret. Skolerings- og lokallagssatsing og valgkamplanlegging
  • Stortingsgruppa
  • Orientering fra lokallagsledere
  • Orienteringer fra byrådet

Forslag til uttalelse om Bærekraftig turisme

Forslaget finner du nederst på sida.

Programdebatt.

Vel møtt!


Resolusjon til representantskapet om bærekraftig turisme

Oslo MDG synes det er flott at det er mange som har lyst til å besøke Oslo. Verden er velkommen til Oslo, og vi er stolte av å vise frem byen. Å være et populært turistmål gjør at vi får et stort ansvar for å bidra til at turismen blir bærekraftig for lufta, klimaet, menneskene og fjorden. Derfor er det nødvendig å føre en offensiv politikk for en mer bærekraftig turisme.

Inter City-utbyggingen må fortsettes slik at Oslo får linjer for høyhastighetstog til andre byer i Norge og til Stockholm og København. Det skal være komfortabelt, raskt og rimelig å reise miljøvennlig til Oslo. Flytrafikken må reduseres tilsvarende.

Skipstrafikken må også kutte utslipp. Kravene om tilkobling til landstrøm må følges opp slik at alle skip i rute bruker landstrøm innen 2025. (Også cruiseskipene må ta i bruk disse løsningene.) Innen 2025 må også alle skip som seiler inn Oslofjorden ta i bruk lav- og nullutslippsløsninger som hybridteknologi på samme måte som Stortinget har vedtatt for verdensarvfjordene innen 2026. Frem til slike løsninger er på plass må antallet skip som får anløp i Oslo havn reduseres slik at vi når målet om å kutte Oslos klimautslipp med 95 % i 2030.

Klimastrategiens mål er overordnet Oslo havn sine strategier og må legges til grunn ved alle beslutninger knyttet til havnedriften.

Av hensyn til miljøet i fjorden og fordi vi ønsker at fjorden skal gi gode friluftsopplevelser til folk i byen, må vi ha et kritisk forhold til hvor mange skip som får legge til kai. (Cruisetrafikken til Oslo bør derfor avvikles. // Det bør derfor ikke være anløp for cruiseskip på Vippetangen og Filipstad, og det bør etableres en ny terminal utenfor bykjernen. // Antallet cruiseanløp bør derfor reduseres, og Oslo Havn sitt mål om økning i antallet cruisepassasjerer må forkastes.)

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2017-2018/inns-201718-253s/?m=1

 

Vedtatt_resolusjonstekst:
Resolusjon om bærekraftig turisme, vedtatt på Oslo MDGs representantskapsmøte 19.09.2018

Oslo MDG synes det er flott at det er mange som har lyst til å besøke Oslo. Verden er velkommen til Oslo, og vi er stolte av å vise frem byen. Å være et populært turistmål gjør at vi får et stort ansvar for å bidra til at turismen blir bærekraftig for lufta, klimaet, menneskene og fjorden. Derfor er det nødvendig å føre en offensiv politikk for en mer bærekraftig turisme.

Inter City-utbyggingen må fortsettes slik at Oslo får linjer for høyhastighetstog til andre byer i Norge og til Stockholm og København og nattog til kontinentet. Det skal være komfortabelt, raskt og rimelig å reise miljøvennlig til Oslo. Flytrafikken må reduseres tilsvarende.

Skipstrafikken må også kutte utslipp. Kravene om tilkobling til landstrøm må følges opp slik at alle skip i rute bruker landstrøm innen 2025. Innen 2025 må også alle skip som seiler inn Oslofjorden ta i bruk lav- og nullutslippsløsninger som hybridteknologi på samme måte som Stortinget har vedtatt for verdensarvfjordene innen 2026. Frem til slike løsninger er på plass må antallet skip som får anløp i Oslo havn reduseres slik at vi når målet om å kutte Oslos klimautslipp med 95 % i 2030.

Klimastrategiens mål er overordnet Oslo havn sine strategier og må legges til grunn ved alle beslutninger knyttet til havnedriften.

Av hensyn til miljøet i fjorden og fordi vi ønsker at fjorden skal gi gode friluftsopplevelser til folk i byen, må vi ha et kritisk forhold til hvor mange skip som får legge til kai. Cruisetrafikken til Oslo bør derfor avvikles.