Representantskapsmøte 27. november 2017

Representantskapsmøte mandag 27. november kl 18 på Fredshuset (loftet, 7. etg.) Møllergata 12.

Referat foreligger her.

Agenda:

 1. 1. Konstituering
  – Godkjenning av innkalling
  – Valg av referent og protokollunderskrivere
  – Godkjenning av forretningsorden
  -Forretningsorden finner du her
 2. 2. Generaldebatt
  Bakgrunn: Styret ønsker å åpne opp for generelle innspill fra representantene. Debatten vil vare 40 minutter. Man kan melde seg til 3 minutters innlegg fram til debatten starter. Avslutt gjerne med forslag til hvordan saken skal følges opp, da det ikke gis tid til svarinnlegg eller replikker. Vurder også om temaet passer bedre inn under orienteringer fra lokallagene. Til inspirasjon om hvordan en generaldebatt kan foregå, se eksempel på YouTube eller Vimeo
 3. 3. Orienteringer
  – valgkomiteen
  – nominasjonskomiteen
  – byråd for byutvikling
  – byråd for miljø og samferdsel
  – byråd for finans, v/ Torkil Vederhus
  – bystyregruppa
  – lokallagene
 4. 4. Slik lager vi Osloprogrammet 2019-2023 saksdokument
 5. 5. Strategiutvikling
  Arbeidsgruppen for strategiutvikling har kommet et godt stykke videre i sin behandling av svarene fra medlemsmøtet. De vil presentere status og videre prosess.
 6. 6. Forslag til uravstemning – endret ledelsesmodell for MDG.
  Bakgrunn: Se eget saksdokument
 7. 7. Supplering av nominasjonskomitéen
  Da ett av medlemmene har trukket seg, bes representantskapet oppnevne et nytt medlem.Valgkomiteen innstiller på Henrik W. Johnsen som nytt varamedlem i nominasjonskomiteen.Henrik er for tiden leder i Grünerløkka MDG, han har vært medlem siden 2011 og vært aktiv siden da. Han har politisk erfaring gjennom helse og sosialkomitéen i bydelen. Han er for tiden leder i Grønne Glitrende, men varslet at han vil ha avløsning i det vervet.
 8. 8. Opprettelse av fag/bransjegruppe — forslag fremmet av Asbjørn Aas som forklarer:
  — til støtte for folkevalgte i bydeler og bedre diskusjoner i fagdebatter, og for å nyttiggjøre seg de mange nye som er kommet til partiet med ønske om å bidra.
  Styret i Oslo MDGs innstilling: Det opprettes fagnettverk i løpet av 2018 og arbeides videre med formalisering av disse faggruppene.
 9. 9. Prosjektledelse i MDG  — forslag fremmet av Asbjørn Aas som forklarer:
  — Jobber som gjøres i Oslo MDG som har karaktertrekkene til et prosjekt og er av en viss verdi, kjøres som prosjekter.
  Inkludert i dette er at det utarbeides et tilpasset sett med prosjektdokumenter som gjør at når Oslo MDG ønsker å gjøre en endring, tvinges vi til å tenke over Nytte, Hvem skal delta, Kvalitet, Planer, Usikkerhet, Endringsledelse, Framdrift (de sju PRINCE2-prinsippene).
  Både offentlig og privat sektor har i stor grad blitt matriseorganisasjoner. Begge sider har etterhvert blitt nokså gode på å gjennomføre endring gjennom prosjektledelse. Hvis vi kan få laget en passende, ikke for tung, mal til MDG, vil det gi oss bedre kontroll og suksess med våre ønskede endringer, og gi oss en økt tillit i næringslivet.
 10. Evt.

Meld deg på her.