Representantskapsmøte mandag 25. september kl 18 på Fredshuset (loftet, 7. etg.) Møllergata 12.

Agenda:

Konstituering

Godkjenning av innkalling

Valg av referent og protokollunderskrivere

Godkjenning av forretningsorden

Forretningsorden finner du her

Saker:

1. Ta stilling til aktuelle saker i neste LS-møte

Presenteres av styreleder og Oslo MDGs LS-representant Leif Ingholm.

2. Valgkampevaluering

– Styret orienterer om evalueringsprosessen

– Åpen diskusjon om erfaringer fra valgkampen. Delegatene oppfordres til å forberede korte innlegg. Referat vil bli ført.

 

3. Forslag om strategiutvalg

Se innsendt forslag fra Nordstrand her

Styrets forslag: her

4. Andre orienteringer

Orientering fra byråd om budsjettet og fra bystyregruppa

Orientering fra Stortingsgruppa

Orientering/varsling om programkomitearbeid og valgkomiteens arbeid

Evt.

 

Meld deg på her.