Representantskapsmøte 25. januar 2017

Referat foreligger her

Representantskapsmøte i Oslo MDG, 18.00 25. januar 2016 på Fredshuset! Tema blir bilfritt byliv, i tillegg har vi saker om regionreform og valgkampstrategi på sakskartet.

 

1 – Konstituering

Godkjenning av saksliste og innkalling. Valg av ordstyrer og referent. Forretningsorden finner du her

2 – Orienteringer 

Generelle orienteringer legges fortløpende inn her.

Orientering om oppfølging av evalueringsrapport etter vedtak fra sist representantskap fra styret, finner du her.

Det er mulig for å tegne seg til spørsmål til orienteringer eller dagsaktuelle saker, men meld helst ifra i forkant til oslo@mdg.no om du planlegger slike spørsmål.

Spørsmål:

3 – Tema: Bilfritt byliv

  1. Innledning om Bilfritt byliv – Hva har skjedd til nå og hvordan blir bilfritt byliv? v/Lan og Hanna (20 min)
  2. Kort spørsmålsrunde (10 min)

      3. Workshop i grupper: Sommeren 2017 skal ca. 600 parkeringsplasser fjernes innenfor Ring1. Hva bør gatene fylles med når bilene skal bort?  (30 min)

Oppsummering fra gruppene legges ved referatet og oversendes byrådet.

Bakgrunnsinformasjon om bilfritt byliv som alle bør lese igjennom finner du her.

4 – Vedtakssak: Valgkampstrategi: Mål og visjon

Målene diskuteres og stemmes over ref. sakspapir, før vi setter av litt tid til kreative ideer til stands og stunts i valgkampen.

Endringsforslag sendes inn via dette skjemaet.

5 – Vedtakssak: Regionreform: Skal Oslo slå seg sammen med andre fylker/kommuner?

Representantskapet tar stilling til hvilket alternativ de går for.

Endringsforslag sendes inn via dette skjemaet.

6 – Retningslinjedokumentet

(Nytt forslag fra komité, ettersendt fredag 6. januar)

Endringsforslag sendes inn via dette skjemaet.

7 – Oppdatering om årsmøter og landsmøtet

Styret orienterer.

8 – Møteplan / neste møte

Representantskapet enes om dato for neste møte. Etter vedtektene skal det avholdes minst fire representantskap i året.

Forslag:

  • Landsmøteforberedende representantskap 16. mai
  • Vanlig representantskap 28. september
  • Vanlig representantskap 16. november

Endringsforslag sendes inn via dette skjemaet.