Fotocredit: Trond Rasmussen

Representantskapsmøte #2, 2019

Oslo MDG avholder årets andre representantskapsmøte

9. april. kl 18:00 – 21:00

Møtet finner sted i Universitetsgata 20, 3. etg. Ring på til «Den store salen».

Oppnevnte representanter fra lokallagene, Grønn Ungdom, stortingsrepresentant, byråder, bystyregruppa, samt fylkesstyre samles til rådslagning.

Konstituering

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av referent og protokollunderskrivere
  • Vedta forretningsorden
    • på første møte etter hvert årsmøte vedtas forretningsorden (møtereglene) som vil bli gjeldende for det neste året.

Forretningsorden finnes her

Saker

Orienteringer

  • Orientering fra Fylkesstyret
  • Orientering fra Bystyregruppa
  • Orientering fra Stortingsgruppa
  • Orienteringer fra Byråd for Miljø og samferdsel
  • Orientering fra Byråd for byutvikling

Pause

Oppdatering av valgkampstrategi — Vedtakssak. Sakspapirer blir sendt de som melder seg på

Diskusjonssak: Sykkelpolitikk og innlegg fra Syklistenes Landsforening


Oppdatering: Det er meldt inn en resolusjonssak fra Gamle Oslo. Representanskapsmøtet må ta stilling til om denne skal tas opp.

Her er teksten til sukkerbitresolusjonen


Vel møtt! Meld deg på her.