Representantskapsmøte 16. mars 2016

Årsmøtet ble avholdt 16. mars på Gamla.

Referat foreligger her.

24. februar 2016

 

1 – Konstituering

Godkjenning av saksliste og innkalling. Valg av ordstyrer og referent.

2 – Vedtak av forretningsorden

Utsendt forretningsorden kan endres før vedtak.

3 – Oslopakke 3: kommende prosess

Ved Daniel/Lan – målsetning og prosess for forhandlinger. Mulighet for innspill. Kort diskusjon.

4 – Orienteringsrunde

Orientering finnes fra lokallag, styret, GU, GS, Stortingsgruppa, bystyregruppa og byråder.

Innsendte orienteringer finner du her 

 

5 – Fjord-farledssaken – fylkesmannen og byrådet

Orientering fra fylkesstyret ved Elsa-Britt

6 – Behandling av resolusjon: Lysakervassdraget

Resolusjon vedtatt oversendt fra årsmøtet.

7 – Behandling av resolusjon: Jordmødre

Resolusjon vedtatt behandlet på RS av fylkesstyret.

8 – Stortingsprogrammet – prosess og ny politikk

Ved prog.kom/Ingrid Liland. Mulighet for lengre diskusjon.

9 – Spørsmål til landsmøte

Åpen spørsmålsrunde for koordinering foran LM 8.-10. april.

10 – Møteplan / neste møte

Representantskapet enes om dato for neste møte. Forslag: 25.mai