Representantskapsmøte 15. mai 2017

Referat kommer.

Representantskapsmøte mandag 15. mai kl 18 på Fredshuset (loftet, 7. etg.) Møllergata 12.

Saksliste:
Konstituering

Godkjenning av innkalling

Valg av referent og protokollunderskrivere

Godkjenning av forretningsorden
Forretningsorden finner du her

Saker:
1. Ny kommuneplan – orientering fra byrådet. Hele kommuneplanen finnes her.

2. Asfaltverk på Sjursøya. Saksdokument kommer 10.05.

Orienteringer:

– Valgkamporientering

– Landsmøtet

Evt.