Representantsskapsmøte 11. juni 2018 klokka 18:00

Sted: Festsalen, Norges kristelige studentforbund, Universitetsgaten 20

7. mai 2018

 

Ring på «Den Store Salen», gå inn første inngang til venstre, trapp til 3. etg.

Referat fra møtet finnes her

Agenda:

NB: Fra 17:15 arrangerer programkomiteen åpen «speed-dating». Der kan du møte de som sitter i komiteen og gi innspill til nytt valgkampprogram.

Det vil bli gitt flere viktige orienteringer om gjennomføringen av vår politikk i Oslo, samt en presentasjon av klimabudsjett og Oslos klimapolitikk med forslag til uttalelse. Det blir også holdt generaldebatt.

Konstituering

 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av referent og protokollunderskrivere

Vedtak av forretningsorden

 • På hvert første representantskap etter årsmøtet skal forretningsorden vedtas.

Orienteringer

 • Programkomiteen
 • Nominasjonskomiteen – Presentasjonen finner du her i pdf format
 • Fylkesstyret. Skolerings- og lokallagssatsing og valgkamplanlegging
 • Stortingsgruppa
 • Orientering fra lokallagsledere
 • Orienteringer fra byrådet
  • Orientering om kommuneplan
  • Framdrift for Bilfritt Byliv
  • Sykkelutbygging i sommer. Framdrift for arbeidet med sykkelløsning i Dronning Blancas vei.

Klimabudsjett og karbonfangst på Klemetsrud. Orientering og vedtak.

Sakspapirer. Klimabudsjett her.

Generaldebatt.

 • 30 minutters debatt over generelle innspill fra representantene. Man kan melde seg til 3 minutters innlegg fram til debatten starter. Avslutt gjerne med forslag til hvordan saken skal følges opp, da det ikke gis tid til svarinnlegg eller replikker.