Fotocredit: Trond Rasmussen

Representantskapsmøte #1, 2019

Oslo MDG avholder årets første representantskapsmøte

14. feb. kl 18:00 – 21:00

Møtet finner sted i Universitetsgata 20, 3. etg. Ring på til «Den store salen».

Oppnevnte representanter fra lokallagene, Grønn Ungdom, stortingsrepresentant, byråder, bystyregruppa, samt fylkesstyre samles til rådslagning.


Oppdatert:


Referat fra forrige møte finnes her: Referat, representantskapsmøte 7. november

Samtlige lokallag bes forberede en kort  (2 min) muntlig beskrivelse av status for listestilling, gjennomføring av årsmøter og utarbeidelse av lokale program.

Forretningsorden finnes her

Agenda

Konstituering

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av referent og protokollunderskrivere

Orienteringer

  • Fylkesstyret.
  • Bystyret
  • Stortingsgruppa
  • Lokallagsledere
  • Byrådet

Valgkamp!

  • Møt valgkampstaben, valgkampsjef Seth og frivilligansvarlig Christine
  • samråding om innsatsen i bydelene og i byen.

Det er kommet inn forslag fra bystyregruppa til hasteresolusjon om utredning av Ullevaal sykehus som møtet må ta stilling til om skal tas opp.

Fra vedtektene: §6.3:
(..)

F. Representantskapet kan med ⅔ flertall vedta å behandle en sak selv om den ikke står på den utsendte sakslisten, om saken fremlegges skriftlig til alle møtedeltakere ved møtestart.

Vel møtt! Meld deg på her.