Representantskap 29. oktober 2016

Representantskapsmøtet 29. oktober 2016 vies i sin helhet til å behandle Oslo MDGs innspill i høringsrunden til stortingsprogrammet. Møtet avholdes i store auditorium i Pilestredet 52, i Høyskolen i Oslo og Akershus sine lokaler.

Samme kveld blir det sofasamtale for kandidatene til de første plassene på stortingslista til Oslo MDG på Eldorado.

Dørene åpner 12.00, møtestart er berammet til 13.00. Møt opp i god tid. Estimert møteslutt litt før 18.00

1 – Konstituering

Godkjenning av saksliste og innkalling.

Valg av ordstyrer og referent.

Forslag til ordstyrere og referent: Kristin Viko Rasmussen, Julie Ness og Marie Loe Halvorsen foreslås som ordstyrere og referenter

 

2.  Behandling av Oslo MDGs innspill i høringsrunden for arbeidsprogrammet

Du finner styrets innstilte forslag her.

Du finner endringsforslag til innstillingen her.

 

Du finner vedtatt høringsinnspill her.

Forslaget er basert på hundrevis av innspill innsendt fylkesstyret fra lokallag og enkeltmedlemmer. Fylkesstyret har strukket seg til det lengste for å ta stilling til alle endringsforslag som har kommet inn, inkludert de som innkom etter fristene for vår behandling.

Fylkesstyret har i sin behandling gjort en prioritering av hvilke innspill vi mener er de viktigste fra et Osloperspektiv. At et forslag ikke er tatt med betyr derfor ikke nødvendigvis at styret er uenig i forslaget.

Høringsinnspillet starter med noen overordnede innspill før vi kommer med punktvise endringsforslag og tilleggsforslag for hvert underkapittel. Noen steder har vi også valgt å understreke punkter vi mener det er viktig at beholdes i utkastet. Høringsinnspillet må leses i sammenheng med utkast tilarbeidsprogram, som du finner her: https://www.mdg.no/content/uploads/2016/09/UTKAST-ARBEIDSPROGRAM_final.pdf

Kontroversielle saker og dissenser

Der styret oppfatter at det er større uenigheter i partiet har vi valgt å sette opp alternativene slik at vi sender inn høringsinnspill med stemmetall på hvert alternativ.

Dette mener vi vil være den beste måten for programkomiteen å få en temperaturmåling på hvordan de kontroversielle sakene ligger an i partiet.

Saksgang på representantskapet

På representantskapet går vi igjennom høringsinnspillet seksjon for seksjon, med debatt om endringsforslag og kontroverser/dissenser før vi går til avstemning og behandler eventuelle endringsforslag.

Endringsforslag til høringsinnspillet

Endringsforslag til høringsinnspillet må være konkrete og spesifisere hvor man skal endre. For å sikre en god behandling på møtet foreslår styret at frist for endringsforslag er midnatt torsdag 27. oktober (natt til fredag) denne fristen er nå utløpt. 

 

Eventuelle andre saker som ønskes behandlet på møtet må meldes ifra om så fort som mulig til oslo@mdg.no , men styret foreslår at representantskapets tid denne gang prioriteres på stortingsprogrammet og at andre saker derfor utsettes til neste representantskap.