Representantskap 24. mai

Referat fra RS-møtet finnes her.

 

SAKSLISTE

1 – Konstituering

Godkjenning av saksliste og innkalling.

Oversikt over påmeldte så langt her.

Valg av ordstyrer og referent.

2 – Representantskapets spørretime

Orientering finnes fra lokallag, fylkesstyret, GU, GS, Stortingsgruppa, bystyregruppa og byråder.

FORELØPIG INNSENDTE ORIENTERINGER FINNES HER.

Spørsmålsstillere bes forberede sitt innlegg foran hver sak. Ta kontakt med Adam Tumidajewicz ved spørsmål om dette.

Varslede orienteringer (spørsmålsstiller i parentes)

  • Huken pukk & asfaltverk (Grorud MDG)
  • Asylmottak på Ila hybelshus (St.Hanshaugen MDG)
  • Veterinærhøyskolen (St.Hanshaugen MDG)
  • Spørsmål om bystyrets stemmegivning (Karen Frivik)
  • Evaluering/rapport om posisjoner i bystyret (Sagene MDG / Fylkesstyret)
  • Oslopakke 3 (Lan Marie Nguyen Berg og Harald Nissen)
  • Fortsatt gratis kjernetid? (Morten Svensson)
  • Digitalt verktøy til utbyggingssaker (Marta Eggertsen)

3 – Filipstad: kommende prosess

Ved Hanna Marcussen

Inkluderer også punkt om Middelthuns gate 17 (høyhuset på Majorstua)

Mulighet for innspill og diskusjon.

4 – Ekebergsletta: kommende prosess

Ved Hanna Marcussen

Mulighet for innspill og diskusjon.

5- Budsjett Oslo 2017

Ved Torkil Vederhus

6 – Groruddalen og AU

Ved Harald Nissen

Se brev fra lokallagene i groruddalen her – Vedtak om inklusjon av SV og MDG i BU/AU-arbeidet til AP. Inkluderer spørsmål om godtgjørelse til observatører i AU.

7 – Orientering fra Nominasjonskomitéen

Ved nominasjonskomitéen.Se her for komitéens egen mandat-tekst her.

Inkluderer retningslinjeforslag fra Nordstrand MDG. Redegjøres for av rep. fra lokallaget.