Fotocredit: CF-Wesenberg

Nominasjonskomiteens innstilling

 

27. oktober 2020

Det er under et år igjen til valget! Oslo MDG skal nå velge hvem som skal representere oss på Stortinget.

Innstillingen til nominasjonskomiteen sammen med endelig innkalling til Oslo MDGs digitale nominasjonsmøte torsdag 26. november 2020 kl.17.00 finner du her.  Møtet kommer til å bli gjennomført i Zoom.

Alle medlemmer har stemmerett på nominasjonsmøtet hvis de har betalt kontingent innen fire uker før møtet, i tråd med vedtektene. Siden nominasjonsmøtet skal være digitalt vil det være krav om påmelding med påmeldingsfrist 19. november. Påmeldingslenke er tilsendt alle medlemmer av Oslo MDG.

Lenke til registrering i zoom vil bli sendt til alle påmeldte stemmeberettigede av Oslo MDG 23. november. Møtet vil også streames på mdg.no/live

 

Innkalling sammen med viktig informasjon finner du her

Les nominasjonskomiteens endelige innstilling her!

 

Torsdag 19. november kl. 19.00 vil det også bli arrangert digital debatt mellom toppkandidatene. Debatten vil streames på mdg.no/live

 


 

Benkeforslag

Det er mulig å fremme forslag på andre kandidater til plassene enn de som er innstilt, det kalles benkeforslag. Benkeforslag fremmes til en bestemt listeplass. Det er ikke mulig å fremme forslag om at en kandidat velges, og de andre innstilte kandidatene rykker ned en plass og velges.

Alle som har bestemt seg for å benke, må snakke med den innstilte kandidaten og andre varslede motkandidater før benkeforslaget fremmes eller det på annen måte bekjentgjøres. Forslagsstillere må avklare at kandidaten de vil foreslå samtykker til dette, før benkeforslaget fremmes.

De som er innstilt, og de som benker, har mulighet til å benke nedover hvis de ikke blir valgt til plassen de foreslås til under møtet. Dette må alle kandidater tenke grundig gjennom i forkant, og varsle de innstilte kandidatene på alle plassene nedover man er villig til å benke på. Stabssjef Trine Jakobsen Rydland er kontaktperson for benkeforslag og kan kontaktes for råd og veiledning rundt benking (trine.rydland@mdg.no / tlf 95900523)

Skjema for innsending av benkeforslag og endringsforslag til nominasjonsmøtet

Oversikt over innsendte endringsforslag og benkeforslag til nominasjonsmøtet