Register for samfunnskontakt

De Grønne ønsker mer åpenhet i politikken, og vil være åpne om hvem bystyregruppa vår har møter med. Vi kommer ikke til å registrere hver epost, telefonsamtale og kaffekopp, men alle møter vi har med eksterne aktører skal føres opp her. Det gjelder alt fra organiserte og profesjonelle aktører til små interesseorganisasjoner. Varslere og andre som trenger å få sin identitet beskyttet fører vi ikke opp. Vi prøver å holde registeret enkelt og ubyråkratisk, men kom gjerne med dine synspunkter og råd.

2016

Februar
22. februar. Alexander Foss, Bjørn Naustvik, Effektiv Energi AS, Energieffektiviseringsprosjekt, PT
10. februar. Inge Myhrvold, Empire Hydrogen Energy Systems Inc, drivstoffbruk i forbrenningsmotorer, PT
2. februar. Jacob Tveraabak og Even Heggernes, Nabobil AS, presentasjon, MT, PT
2. februar. Tahir Mahmood Salam, innbyggerinitiativ om drosjenæringen, PT
1. februar. Gjermund Andersen, Naturvernforbundet Oslo og Akershus, påvirkningsmøte, PT

Januar
29. januar. Øystein Aurlien, KLP/Paleet, bilfritt sentrum, ET
27. januar. Helle Engelbrechtsen, Alternativet (Danmark), erfaringsutveksling, PT, HN
14. januar. Ingrids Røynesdal, Oslo Filharmonien, nytt konserthus på Filipstad, BF
5. januar. Lars Thalberg og Olav S Illøkken, Salutaris, utbygging på Hauketo, BF
5. januar. Nina Kviberg, Statnett, ny nettplan for Oslo, HN, BF

 

 

Forkortelser:

HN: Harald Nissen, gruppeleder
SH: Shoaib Sultan, bystyrerepresentant
BF: Beate Folkestad Habhab, bystyrerepresentant
ET: Eivind Trædal, bystyrerepresentant
MT: Marion Godager Tveter, bystyrerepresentant
LE: Lillian Bredal Eriksen, sekretariatsleder
PT: Pål Thygesen, politisk rådgiver