Om oss

Styret i Oslo


Styret består av 7 medlemmer og 4 varaer. Vi møtes hver 4. uke, og vedtar organisering og politikk av fylkeslaget mellom årsmøtene.  Et av medlemmene velges direkte av Oslo Grønn Ungdom, et av bystyregruppa på rådhuset, og resten velges på årsmøtet. Du kan lese mer om de formelle rammene for styret i vedtektene. Les mer om hvem som sitter i styret her.

Arbeidet på Rådhuset


I kommunevalget i 2015 fikk Miljøpartiet De Grønne 8.1% av stemmene i Oslo. Vi fikk fem representanter i bystyret, og sitter nå i byråd. Les mer om arbeidet her.

- I ditt bydelslag kan du møte likesinnede, diskutere saker og komme med innspill til politikk både globalt, nasjonalt og lokalt. Bli med!

Bydelslag

Vi er et grasrotparti som setter lokaldemokratiet høyt. Derfor er bydelslagene kjernen i Oslo MDG. Bydelslagene velger sitt eget styre og møtes jevnlig, og har aksjoner og stands i sitt nærmiljø. En representant fra hvert bydelslag møtes månedlig for å diskutere aktuelle saker og gi føringer på aktivitet på bynivå og nasjonalt. Kontaktinfo for ditt bydelslag finner du her.

Vedtekter

Hvordan Oslo MDG organiseres bestemmes av vedtektene som vedtas på årsmøtene.