Nyheter

Kategori: Politikk

Paradisbukta, TOMOYOSHI CC BY-NC-SA

Den grønne sommerbyen – Slik gjør vi den bedre

Å utforske de grønne områdene i Oslo er en rimelig, miljøvennlig og spennende måte å bruke ferien. Nå setter vi av 333 millioner kroner til å gjøre øyene, tu...

Bedre luft med lavutslippssone i Oslo

Etter mange års debatt ønsker Oslo endelig å innføre en lavutlippssone i byen. Forslaget er nå ute på høring. Her er spørsmål og svar for deg som lurer på hv...

Spørsmål og svar om Oslopakke 3

Har du spørsmål om Oslopakke 3? Her samler vi opp svar på de vanligste spørsmålene! Saken oppdateres etter hvert som spørsmål kommer inn.

...

Det store veivalget

I disse dager forhandler Oslo og Akershus om hvilke store samferdselsutbygginger vi skal prioritere de neste årene. Her kunne du i forkant av forhandlingene i 2016 le...

Vi vil halvere Oslos klimautslipp på 4 år!

Oslos klimagassutslipp har økt med 15 % siden 1990. Nå samles byregjeringen bak en plan som skal halvere utslippene innen 2020.

 

...

En ny, grønn vår!

Hundre dager har gått i byråd, vi har fått til mye, men vi har enda mer å se fram til! Nå er vi klare til å ta de virkelig store stegene for å skape et grønt ...

Farlig Osloluft – en varslet krise

Luftkvaliteten i Oslo er denne uken farlig flere steder i byen. – Dette er en alvorlig situasjon. På mange måter kan vi kalle dette en varslet krise, som kunne...

110,5 millioner i økning til klima og miljø

Byregjeringen trapper nå opp innsatsen for å nå Oslos klima- og miljømål med 110,5 millioner kroner utover det forrige byrådets forslag. – Klimatiltak er ...

Går inn i byråd

Miljøpartiet De Grønne i Oslo går inn i byråd sammen med Arbeiderpartiet og SV. – Dette er en stor dag for oss i Oslo, sier Lan Marie Nguyen Berg, førstekan...

De Grønne går i forhandlinger med Ap og SV i Oslo

Miljøpartiet De Grønne går i dag inn i forhandlinger med Ap og SV om byrådsmakt i Oslo, etter en helhetlig vurdering. Politisk avstand til Frp er en viktig faktor ...