Nyheter

Kategori: Sykkelsatsingen

Plan for sykkelveinett

19. januar ble plan for sykkelveinettet behandlet av byrådet. Saken skal nå videre til bystyret for endelig vedtak.

...

Vi vil halvere Oslos klimautslipp på 4 år!

Oslos klimagassutslipp har økt med 15 % siden 1990. Nå samles byregjeringen bak en plan som skal halvere utslippene innen 2020.

 

...